Hesperian Health Guides

Hesperian Health Guides

វិគី ព័ត៌មាន សុខភាព (Hesperian HealthWiki)

ការលក់ដូរ ឬចែកចាយឯកសារទាំងនេះ ជាទម្រង់ឯកសារប្រភេទណាមួយ ដើម្បីយកចំណេញដោយគ្មាន ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជាមុនពីសំណាក់ Hesperian ត្រូវបានហាមឃាត់។ ដើម្បីប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនេះ នៅតាមកន្លែងអប់រំសិក្សាធិការបាន សូមមេត្តាជឿជាក់លើ Hesperian។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តា មើលផ្នែករក្សាសិទ្ធិបើកចំហរបស់យើងខ្ញុំ

ចូរប្រើព័ត៌មានសុខភាពដែលជឿជាក់បានរបស់ Hesperian ដើម្បីរកមើលចម្លើយចំពោះសំណួរ ឬចម្ងល់អំពីសុខភាពរបស់អ្នក។ HealthWiki (វិគី ព័ត៌មាន សុខភាព) អាចស្វែងរកបានយ៉ាងពេញលេញ និងងាយស្រួលប្រើដើម្បីជួយឲ្យអ្នកបង្កើតឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន!

ប្រើរបារស្វែងរកដែលមាននៅជ្រុងខាងស្ដាំនៃផ្នែកខាងលើ ឬរមូរ និងស្វែងរកកាត់តាមចំណងជើងខាងក្រោមដើម្បីរុករកមើលតាមប្រធានបទ។

ចូលចិត្តនូវអ្វីដែលមើលឃើញឬ? បរិច្ចាកដល់ Hesperian ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចបន្តរក្សាទុកប្រភពព័ត៌មាននេះឲ្យអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃ។ មានសំណួរ/ចម្ងល់ ឬមតិយោបល់ឬ? ផ្ញើអ៊ីម៉ែលឲ្យយើងខ្ញុំ: [email protected]


ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ជ បណ្ឌិត
កថាភាគនៃការផ្សាយសម្រាប់សំណៅកំណែថ្មីប្រចាំសតវត្សរ៍ទី 21 នៃប្រកាសកិច្ចនៃការបញ្ជាក់ការពិតរបស់យើងខ្ញុំ។


សកម្មភាពដើម្បីសុខភាពរបស់ស្ត្រី
ផ្តល់​នូវ​សកម្មភាព​ យុទ្ធសាស្ត្រ និងសាច់រឿងដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​​ជាច្រើន​ ដែល​ជួយ​ក្នុង​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី កែលម្អ​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​សេវា​ផែនការ​គ្រួសារ ជំរុញ​​ស្ថានភាព​មាតុភាព​គ្មានគ្រោះថ្នាក់ លើកកម្ពស់​យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បី​សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ល្អ​ប្រសើរ តបត​នឹង​តួនាទី​យេនឌ័រ​ដែល​រឹតត្បិត​ និង​កែលម្អ​សេវាសុខភាព​សម្រាប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រី។
km.hesperian.org