Hesperian Health Guides

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក ប្រយុទ្ធនឹងការបង្ករោគ

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ បណ្ឌិត

អាហារល្អធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ៖ ថ្នាំពេទ្យ

Cotrimoxazole, Trimethoprim/ sulfamethoxazole, TMP-SMX


Cotrimoxazole ដែលជាថ្នាំរួមផ្សំរវាងអង់ទីប៊ីយោទិក ២មុខ គឺជាថ្នាំមានតម្លៃទាប ហើយប្រយុទ្ធនឹងការបង្ករោគច្រើនមុខ។ វាជាថ្នាំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សដែលមានមេរោគអេដស៍ ហើយអាចបង្ការជំងឺជាច្រើនដែលបណ្តាលមកពីលទ្ធផលនៃការបង្ករោគដោយ មេរោគអេដស៍

សំខាន់NBgrnimportant.png

ចៀសវាងផ្តល់ថ្នាំ cotrimoxazole ឲ្យទារកដែលមានអាយុក្រោម ៦សប្តាហ៍ និងស្ត្រីក្នុងពេល៣ខែចុងក្រោយនៃផ្ទៃពោះ។ អាល់ឡែស៊ីចំពោះថ្នាំនេះ គឺកើតមានញឹកញាប់។ សញ្ញានៃប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ី មានដូចជា គ្រុនក្តៅ ពិបាកដកដង្ហើម ឬកន្ទួល។ ត្រូវឈប់ប្រើថ្នាំនេះ ប្រសិនបើមានកើតកន្ទួល ឬបើអ្នកគិតថាប្រហែលជាមានអាល់ឡែស៊ី។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png
Cotrimoxazole មានកម្លាំងផ្សេងៗគ្នាទៅតាមធាតុផ្សំទាំង។ ដូច្នេះគេអាចនឹងសរសេរថា ២០០/៤០ (មានន័យថា sulphamethoxazole ២០០ mg និង trimethoprim ៤០ mg) ឬ ៤០០/៨០ ឬ ៨០០/១៦០ ។ ជួនកាលកម្រិតដូសត្រូវបានរៀបរាប់ទៅតាមបរិមាណនៃ trimethoprim តែប៉ុណ្ណោះ (លេខទី២) ។.
អាយុ ៦សប្តាហ៍ ដល់ ៥ខែ ៖ ផ្តល់ sulfamethoxazole ១០០ mg + trimethoprim ២០ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ។
អាយុ ៦ខែ ដល់ ៥ឆ្នាំ ៖ ផ្តល់ sulfamethoxazole ២០០ mg + trimethoprim ៤០mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ។.
អាយុ ៦ទៅ១២ឆ្នាំ ៖ ផ្តល់ sulfamethoxazole ៤០០ mg + trimethoprim ៨០ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ។
អាយុលើ ១២ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ sulfamethoxazole ៨០០ mg + trimethoprim ១៦០ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ។

Amoxicillin


Amoxicillin គឺជាពពួក penicillin ដែលមានប្រសិទ្ធភាពធំទូលាយ មានន័យថាវាអាចសម្លាប់បាក់តេរីជាច្រើនប្រភេទ។ ជាធម្មតាយើងអាចប្រើប្រាស់ប្តូរគ្នាបានជាមួយនឹង ampicillin ។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ នៅពេលឃើញមានការណែនាំឲ្យប្រើ amoxicillin នោះអ្នកអាចប្រើ ampicillin ជំនួសបាន, ក្នុងកម្រិតដូសត្រឹមត្រូវ។ ថ្នាំទាំងពីរនេះមានសុវត្ថិភាពណាស់ ហើយមានប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូច។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

ជារឿយៗ Amoxicillin អាចបណ្តាលឲ្យមានអាការៈចង្អោរ និងរាក (ប៉ុន្តែមិនញឹកញាប់ដូចផលរំខានរបស់ ampicillin ទេ) ។ ចៀសវាងផ្តល់ថ្នាំនេះទៅឲ្យមនុស្សដែលមានជំងឺរាកស្រាប់ ប្រសិនបើអាចផ្តល់អង់ទីប៊ីយោទិកផ្សេងទៀតជំនួសបាន។

ផលរំខានញឹកញាប់មួយទៀតគឺកន្ទួល។ ប៉ុន្តែកន្ទួលហើមរមាស់ដែលកើតឡើងរួចបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពីរបីម៉ោង អាចជាសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំ penicillin ។ ត្រូវបញ្ឈប់ថ្នាំនេះភ្លាម ហើយមិនត្រូវផ្តល់ penicillin ឲ្យទៀតឡើយ។ ប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ីក្រោយៗទៀត អាចនឹងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទៀតផង។ ចំពោះជំងឺមួយចំនួន, យើងអាចប្រើ erythromycin ជំនួសបាន។. ស្នាមដែលមានផ្ទៃរាបស្រដៀងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹល ហើយដែលកើតឡើងនៅមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមផ្តល់ថ្នាំនេះ រួចបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ, នោះប្រហែលមិនមែនជាអាល់ឡែស៊ីទេ។ ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនអាចដឹងច្បាស់ថាតើស្នាមកន្ទួលទាំងនោះកើតឡើងដោយសារអាល់ឡែស៊ីឬមិនមែនទេ, ដូច្នេះជាការប្រសើរគួរតែឈប់ផ្តល់ថ្នាំនេះតែម្តង។

សំខាន់NBgrnimportant.png

ភាពស៊ាំនឹងថ្នាំ amoxicillin កំពុងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់។ អាស្រ័យលើតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ វាប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី staphylococcus, ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ, បាក់តេរី shigella, ឬជំងឺដទៃទៀតទេ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

Amoxicillin មានប្រសិទ្ធភាពល្អនៅពេលប្រើជាថ្នាំលេប។ ដើម្បីផ្តល់ថ្នាំគ្រាប់ឬថ្នាំស្រោបដល់ទារក ចូរកិនថ្នាំ ឬចាក់ម្សៅថ្នាំចេញពីថ្នាំស្រោប រួចរំលែកទៅតាមបរិមាណដែលត្រូវការ។ បន្ទាប់មក លាយវាជាមួយទឹកដោះម្តាយ។ បញ្ចុកទឹកដោះដែលលាយជាមួយថ្នាំ ឲ្យទារកដោយប្រើពែងឬស្លាបព្រា។

ក៏ដូចជាអង់ទីប៊ីយោទិកដទៃទៀតដែរ ចូរផ្តល់ថ្នាំទាំងនេះរយៈពេលយ៉ាងតិចទៅតាមចំនួនថ្ងៃទាបបំផុតដែលបានណែនាំនៅទីនេះ។ ប្រសិនបើនៅតែមានសញ្ញានៃការបង្ករោគ ចូរបន្តប្រើថ្នាំក្នុងបរិមាណដដែលរៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតទាល់តែសញ្ញាទាំងអស់នៃការបង្ករោគ បានបាត់ទៅវិញយ៉ាងតិច ២៤ម៉ោង។ ប្រសិនបើបានប្រើថ្នាំរយៈពេលយូរបំផុតរួចហើយនៅតែមិនជា ចូរបញ្ឈប់អង់ទីប៊ីយោទិក រួចរកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ។ ចំពោះអ្នកដែលមានមេរោគអេដស៍ ចូរផ្តល់ថ្នាំនេះឲ្យយូរបំផុតតាមចំនួនថ្ងៃដែលបានណែនាំ។

ម្យ៉ាងទៀត បរិមាណនៃអង់ទីប៊ីយោទិកដែលត្រូវប្រើ អាស្រ័យលើអាយុឬទម្ងន់របស់អ្នកជំងឺ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ករោគ។ ជាទូទៅ ចូរផ្តល់បរិមាណតិចសម្រាប់មនុស្សស្គម ឬអ្នកមានការបង្ករោគមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរ, ហើយបរិមាណច្រើនសម្រាប់មនុស្សធ្ងន់ ឬមានការបង្ករោគធ្ងន់ធ្ងរ។

ផ្តល់ចំនួន ៤៥ ទៅ ៥០ mg ក្នុងទម្ងន់ខ្លួនមួយគីឡូក្រាម រៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយចែកជា ២ដូសក្នុងមួយថ្ងៃ។ បើអ្នកមិនអាចថ្លឹងទម្ងន់របស់គាត់បានទេ ចូរផ្តល់ទៅតាមអាយុ៖
អាយុក្រោម ៣ខែ៖ ផ្តល់ចំនួន ១២៥ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ។
អាយុ ៣ខែ ដល់៣ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ២៥០ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ។.
អាយុ ៤ទៅ៧ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ៣៧៥ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ។
អាយុ ៨ទៅ១២ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ៥០០ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ។
អាយុលើ ១២ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ៥០០ ទៅ ៨៧៥ mg, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ទៅ១០ថ្ងៃ។


ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៥ មករា ២០២៤