Hesperian Health Guides

ថ្នាំសម្រាប់ជំងឺសិរមាន់

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ បណ្ឌិត

Podofilox


Podofilox មានជាទម្រង់ថ្នាំទឹក សម្រាប់ព្យាបាលសិរមាន់នៅជុំវិញប្រដាប់ភេទ និងទម្រង់ជាចាហួយសម្រាប់ព្យាបាលសិរមាន់នៅជុំវិញរន្ធគូថឬប្រដាប់ភេទ។ កុំច្រឡំវាជាមួយនឹងថ្នាំ podophyllin ដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសិរមាន់ដែរ ប៉ុន្តែមានគ្រោះថ្នាក់ជាង ប្រសិនបើប្រើមិនត្រឹមត្រូវ។ Podofilox មានសុវត្ថិភាពជាង។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចលាបវាជាលើកដំបូងនៅក្នុងគ្លីនិក ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបប្រើវា។

អ្នកជំងឺប្រហែលជាត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំ podofilox ប្រសិនបើសិរមាន់ពិបាកនឹងមើលឃើញ ឬដៃលាបមិនដល់។ លាបថ្នាំទឹកដោយប្រើដុំសំឡី ឬលាបចាហួយដោយប្រើម្រាមដៃ។ លាងសម្អាតដៃបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ រង់ចាំឲ្យថ្នាំស្ងួត មុននឹងស្លៀកពាក់វិញ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Podofilox អាចធ្វើឲ្យរមាស់ស្បែក ធ្វើឲ្យស្បែកស្តើង ប្រេះ និងហូរឈាម។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំនេះប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូន។

ប្រសិនបើរមាស់ស្បែកខ្លាំង ចូរកុំប្រើវាទៀត។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrneyedrop.png
សម្រាប់ជំងឺសិរមាន់៖
NWTND bag arrow.png
ប្រើថ្នាំទឹក ឬថ្នាំចាហួយ លាបសិរមាន់ ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ (ពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច) រយៈពេល ៣ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មកឈប់ប្រើចំនួន ៤ថ្ងៃ។ បន្តការព្យាបាល ៣ថ្ងៃ និងបញ្ឈប់ ៤ថ្ងៃ, ធ្វើបែបនេះរហូតដល់ ៤សប្តាហ៍សរុប។ ឈប់ប្រើថ្នាំនៅពេលសិរមាន់បាត់ទៅ។ ប្រសិនបើសិរមាន់ នៅតែមាន បន្ទាប់ពី ៤សប្តាហ៍ ចូរកុំបន្តប្រើថ្នាំ podofilix តទៅទៀត។ ជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីរកការព្យាបាលផ្សេងទៀត។


Trichloroacetic acid និង bichloroacetic acid


Trichloroacetic acid ឬ bichloroacetic acid គឺជាជាតិអាស៊ីដដែលលាបពីលើសិរមាន់ ដើម្បីឲ្យវារួញ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍ អាចលាបវាបានដោយមិនឲ្យរលាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Trichloroacetic acid និង bichloracetic acid ធ្វើឲ្យស្បែកធម្មតាឈឺចាប់ឬខូច នៅពេលប៉ះនឹងស្បែក។

សំខាន់NBgrnimportant.png

ចូរប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ វានឹងរលាក ហើយអាចធ្វើឲ្យមានស្នាម។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnspoon.png

វាមានជាទម្រង់ថ្នាំទឹក ក្នុងកម្លាំង 10% ទៅ 35% ។


សម្រាប់ជំងឺសិរមាន់៖
NWTND bag arrow.png
ជាដំបូង ចូរការពារតំបន់ជុំវិញសិរមាន់ ដោយប្រើចាហួយប្រេង។ បន្ទាប់មកប្រើដុំសំឡី ឬក្រណាត់ស្អាតបត់ឲ្យមានចុងស្រួច ដើម្បីលាប trichloroacetic acid ឬ bichloroacetic acid តែបន្តិចទៅលើសិរមាន់ ម្តងបន្តិចៗរហូតទាល់តែវាប្រែពណ៌ជាស។ លាបក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្តង រយៈពេល ១ ទៅ ៣សប្តាហ៍តាមការចាំបាច់។


វានឹងធ្វើឲ្យឈឺចាប់ប្រមាណ ១៥ ទៅ ៣០នាទី។ ប្រសិនបើវាប៉ះនឹងស្បែកធម្មតា ត្រូវលាងវាភ្លាមជាមួយទឹកនិងសាប៊ូ។

ប្រសិនបើការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាព នោះនឹងមានដំបៅលេចឡើងត្រង់កន្លែងដែលធ្លាប់មានសិរមាន់។ បញ្ឈប់ការព្យាបាល។ បើមានការរលាកច្រើនពេក ត្រូវរង់ចាំយូរបន្តិច មុននឹងបន្តការព្យាបាលបន្ទាប់។ ដំបៅគួរសះក្នុងអំឡុង ១ ឬ ២សប្តាហ៍។ រក្សាភាពស្អាតនិងស្ងួតដល់ដំបៅ និងសង្កេតរកមើលការបង្ករោគ។
ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៨ មិថុនា ២០១៩