Hesperian Health Guides

ជំងឺកាមរោគ៖ ថ្នាំពេទ្យ

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ បណ្ឌិត

ជំងឺកាមរោគភាគច្រើនអាចត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងជោគជ័យដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក។ ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគផ្សិត និងថ្នាំបន្ថយភាពឈឺចាប់ ក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរ។ ទោះបីជាមិនអាចព្យាបាលសះស្បើយក៏ដោយ ក៏គេអាចគ្រប់គ្រងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺពងបែកនៅប្រដាប់ភេទបានដោយប្រើថ្នាំពេទ្យ ហើយវានឹងជួយអ្នកឱ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរ និងនៅរក្សាសុខភាពល្អ។ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីថ្នាំសម្រាប់មេរោគអេដស៍ សូមមើលជំពូក មេរោគអេដស៍ និងអេដស៍ (កំពុងសរសេរ)

ថ្នាំសម្រាប់ជំងឺកាមរោគ មានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែអ្នកប្រើថ្នាំទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ឲ្យ។ បើទោះជារោគសញ្ញាបាត់ទៅវិញក៏ដោយ អ្នកនឹងមិនជាសះស្បើយទេ លុះត្រាតែថ្នាំទាំងអស់មានពេលវេលាដើម្បីធ្វើការ។ ប្រសិនបើរោគសញ្ញាមិនចាប់ផ្តើមបាត់ក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំទេ ត្រូវជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ ការឈឺចាប់ក្នុងទ្វារមាស ឬការធ្លាក់ស ក៏អាចបណ្តាលមកពីបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរ ឬមួយអ្នកប្រហែលជាត្រូវការថ្នាំផ្សេងទៀត។

ចំណាំ៖ គ្រប់កម្រិតដូសទាំងអស់ គឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារដែលមានអាយុលើ ១២ឆ្នាំ។

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រយុទ្ធនឹងការបង្ករោគដោយបាក់តេរី។ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកផ្សេងគ្នា ប្រយុទ្ធនឹងបាក់តេរីផ្សេងគ្នាដែរ។ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមានធាតុគីមីផ្សំដូចគ្នា ត្រូវបានចាត់ទុកថាមកពីអម្បូរតែមួយ។ ជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីអម្បូរនៃថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក ព្រោះ៖

  1. ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមកពីអម្បូរតែមួយ ភាគច្រើនអាចព្យាបាលជំងឺដូចគ្នា។ នេះមានន័យថា ជួនកាលអ្នកអាចប្រើថ្នាំផ្សេងគ្នាដែលមកពីអម្បូរតែមួយ។
  2. ប្រសិនបើអ្នកមានអាល់ឡែស៊ីជាមួយនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមួយ អ្នកក៏នឹងមានអាល់ឡែស៊ីជាមួយថ្នាំផ្សេងទៀតនៃអម្បូរអង់ទីប៊ីយោទិកមួយនោះ។ នេះមានន័យថា អ្នកមិនត្រឹមតែត្រូវប្រើថ្នាំផ្សេងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រើថ្នាំមកពីអម្បូរផ្សេងទៅទៀត។

ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកត្រូវតែផ្តល់ឱ្យសម្រាប់មួយចប់។ ការបញ្ឈប់មុនពេល បើទោះជាអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក៏ដោយ អាចធ្វើឱ្យមេរោគត្រលប់មកវិញក្នុងទម្រង់មួយដែលកាន់តែពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់។ ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក ដូចជារាករូសញឹកញាប់ ឬកន្ទួលរមាស់ដែលរាលដាលពេញរាងកាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស អ្នកប្រហែលជាត្រូវឈប់ប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក។ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត សូមជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាបន្ទាន់។


Amoxicillin


Amoxicillin គឺជាអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមកពីអម្បូរ penicillin ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាមរោគ និងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀត។ ដោយសារតែមានភាពស៊ាំនឹងថ្នាំ ថ្នាំនេះមិនសូវមានប្រយោជន៍ដូចកាលពីមុនទេ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Amoxicillin អាចបណ្តាលឲ្យរាក មានកន្ទួល ចង្អោរ ឬក្អួត។ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានការបង្ករោគដោយមេរោគផ្សិតទៅលើស្ត្រី ឬមានកន្ទួលលើកុមារ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើ ប្រសិនបើមានអាល់ឡែស៊ីទៅនឹងថ្នាំមកពីអម្បូរ penicillin ។

ប្រសិនបើមិនចាប់ផ្តើមមានភាពធូរស្រាលក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវការថ្នាំផ្សេងទៀត។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

លេបជាមួយអាហារ។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ។ សូមកុំប្រើថ្នាំ amoxicillin ដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា លុះត្រាតែគ្មានទាំងថ្នាំ azithromycin និង doxycycline ។


សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖

NWTND bag arrow.png
Gផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ (ម្យ៉ាងទៀត ផ្តល់ថ្នាំ ceftriaxone ឬ spectinomycin ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក, មើលទំព័រ 43)។ សូមកុំប្រើថ្នាំ amoxicillin ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ PID លុះត្រាតែមិនអាចរកថ្នាំទាំងនេះបាន ៖ azithromycin, doxycycline ឬ erythromycin ។


Azithromycin


Azithromycin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកនៃអម្បូរ macrolide ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកាមរោគជាច្រើនប្រភេទ។ វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងពេលបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Azithromycin អាចបណ្តាលឲ្យរាក ចង្អោរ ក្អួត និងឈឺពោះ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានអាល់ឡែស៊ីទៅនឹងថ្នាំ erythromycin ឬថ្នាំផ្សេងទៀតក្នុងអម្បូរ macrolide ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា ឬជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 1 gram (1000 mg) ជាថ្នាំលេប តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ (ដើម្បី ព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកបាយ, សូមផ្តល់ថ្នាំ ceftriaxone ឬថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរ។)


សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 1 gram (1000 mg) ជាថ្នាំលេប មួយដូស។ ផ្តល់ដូសទី២ នៅមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់។ (ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក, សូមផ្តល់ថ្នាំ ceftriaxone ឬ spectinomycin ផងដែរ។)


Benzathine penicillin


Benzathine penicillin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដែលមានសកម្មភាពយូរនៃអម្បូរ penicillin ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្វាយ និងជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ។ វាត្រូវបានផ្តល់ជាថ្នាំចាក់ចូលសាច់ដុំ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើប្រសិនបើអ្នកមានអាល់ឡែស៊ីទៅនឹងថ្នាំនៃអម្បូរ penicillin ។ ត្រូវមានថ្នាំ epinephrine ជាប់ជានិច្ចនៅពេលដែលអ្នកចាក់ថ្នាំ penicillin ។

សង្កេតមើលប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ី និងស្ហុកអាល់ឡែស៊ី ដែលអាចនឹងចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេល ៣០នាទី។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrninject.png

អាចមានភាពឈឺចាប់ក្នុងពេលចាក់។ ចូរលាយជាមួយថ្នាំ lidocaine 1% ប្រសិនបើអ្នកចេះ។

សម្រាប់ជំងឺស្វាយ៖

NWTND bag arrow.png
ប្រសិនបើមានដំបៅ ឬកន្ទួលលើរាងកាយ ឬរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃជំងឺស្វាយនៅដំណាក់កាលដំបូង, សូមចាក់ 2,4 លាន Units ទៅក្នុងសាច់ដុំ តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកដែលធ្លាប់មានលទ្ធផលតេស្ត៍បង្ហាញថាគ្មានជំងឺស្វាយ ហើយបន្ទាប់មកការធ្វើតេស្ត៍បង្ហាញថាមានជំងឺស្វាយ ក្នុងពេលតិចជាងមួយឆ្នាំក្រោយ ក៏ត្រូវការថ្នាំនេះផងដែរ។

ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ទំនងជាមានជំងឺស្វាយជាងមួយឆ្នាំហើយ ឬមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ឬបញ្ហាដទៃទៀតដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានជំងឺស្វាយជាច្រើនឆ្នាំមក ដូច្នេះថ្នាំតែមួយដូស គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ នៅពេលការធ្វើតេស្ត៍បង្ហាញថាជាជំងឺស្វាយ ហើយប្រហែលជាមានយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំមកហើយ ឬយូរជាងនេះ, ត្រូវចាក់ 2,4 លាន Units ទៅក្នុងសាច់ដុំ មួយសប្តាហ៍ម្តង រយៈពេល ៣សប្តាហ៍។ ជួយអ្នកជំងឺឱ្យទទួលបានការធ្វើតេស្ត៍និងការព្យាបាលត្រឹមត្រូវពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍។


Cefixime


Cefixime គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមកពីអម្បូរ cephalosporin ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងជាច្រើន រួមទាំងជំងឺប្រមេះទឹកបាយ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Cefixime អាចបណ្តាលឲ្យឈឺក្រពះ រាក និងឈឺក្បាល។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើប្រសិនបើអ្នកអាល់ឡែស៊ីទៅនឹងថ្នាំនៃអម្បូរ cephalosporin ។ ចូរសង្កេតមើលប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ី។ ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការព្យាបាលប្រតិកម្មនិងស្ហុកអាល់ឡែហ្ស៊ី នៅពេលអ្នកចាក់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក។

អ្នកដែលមានបញ្ហាថ្លើម គួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើថ្នាំ cefixime ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 400 mg ជាថ្នាំលេប តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ (ដើម្បី ព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកបាយ, ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ azithromycin ឬថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរ។)


Ceftriaxone


Ceftriaxone គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៃអម្បូរ cephalosporin ដែលត្រូវបានចាក់ទៅក្នុងសាច់ដុំ និងសរសៃវ៉ែន។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជំងឺឆ្លងជាច្រើន រួមទាំងជំងឺប្រមេះទឹកបាយ និងជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំនេះ ប្រសិនបើអ្នកអាល់ឡែស៊ីទៅនឹងថ្នាំនៃអម្បូរ cephalosporin ។ ចូរសង្កេតមើលប្រតិកម្មអាល់ឡែស៊ី។ ត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការព្យាបាលប្រតិកម្មនិងស្ហុកអាល់ឡែហ្ស៊ី នៅពេលអ្នកចាក់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrninject.png

អាចមានភាពឈឺចាប់ក្នុងពេលចាក់។ ចូរលាយជាមួយថ្នាំ lidocaine 1% ប្រសិនបើអ្នកចេះ។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ លើមនុស្សពេញវ័យ៖
NWTND bag arrow.png
ចាក់ចំនួន 250 mg ទៅក្នុងសាច់ដុំ តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ (ដើម្បីព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកបាយ ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ azithromycin ឬថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរ។)


សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖
NWTND bag arrow.png
ចាក់ចំនួន 250 mg ទៅក្នុងសាច់ដុំ តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ (ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ doxycycline ឬថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរ។)


សម្រាប់ជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ៖
NWTND bag arrow.png
ចាក់ចំនួន 250 mg ទៅក្នុងសាច់ដុំ តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ


Ciprofloxacin


Ciprofloxacin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៃអម្បូរ quinolone ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជំងឺផ្សេងៗ រួមទាំងជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Ciprofloxacin អាចបណ្តាលឲ្យចង្អោរ រាក ក្អួត ឬឈឺក្បាល។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ កំពុងបំបៅដោះកូន ឬមានអាយុក្រោម ១៦ឆ្នាំ។

កុំប្រើជាមួយផលិតផលទឹកដោះគោ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

សូមផឹកទឹកមួយកែវ បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំនេះរួច។

សម្រាប់ជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៣ថ្ងៃ។ ផ្តល់រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ប្រសិនបើគាត់មានមេរោគអេដស៍ផងដែរ។


Clindamycin


Clindamycin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រើសម្រាប់ជំងឺផ្សេងៗ រួមទាំងជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

ចង្អោរ ក្អួត និងរាក អាចកើតមានក្នុងអំឡុងពីរបីសប្តាហ៍ដំបូងនៃការប្រើថ្នាំ clindamycin ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកន្ទួលលើស្បែក ត្រូវឈប់ប្រើវា រួចជួបបុគ្គលិកសុខាភិបាល។

សំខាន់NBgrnimportant.png

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំបៅដោះកូន ហើយថ្នាំនេះធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នក រាក ត្រូវឈប់ប្រើវា។

ការប្រើច្រើនជាង ៣០ថ្ងៃ អាចបណ្តាលឲ្យមានជ្រាំង និងការបង្ករោគដោយមេរោគផ្សិត និងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមនិងថ្លើម។ ថ្នាំក្រែមប្រើក្នុងទ្វារមាស អាចធ្វើឲ្យស្រោមអនាម័យចុះខ្សោយរយៈពេលដល់ ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីប្រើ។

វិធីប្រើប្រាស់Nwtnd-pills-oint.png

វាមានជាថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេប និងជាថ្នាំក្រែម។

សម្រាប់ជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី៖

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 300 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ ឬ ដាក់បញ្ចូលចំនួន 5 g នៃថ្នាំក្រែម 2% (ពេញ ១ប្រដាប់ស៊កបញ្ចូល) យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងទ្វារមាស រៀងរាល់យប់ រយៈពេល ៧យប់


Doxycycline


Doxycycline គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៃអម្បូរ tetracycline ដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកាមរោគជាច្រើនប្រភេទ។ វាអាចត្រូវបានប្រើជំនួសថ្នាំ tetracycline ហើយងាយស្រួលប្រើ ព្រោះវាត្រូវលេបតិចដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Doxycycline អាចបណ្តាលឲ្យរាក ឬឈឺក្រពះ។ មនុស្សខ្លះមានកន្ទួលរមាស់ បន្ទាប់ពីត្រូវកម្តៅថ្ងៃយ៉ាងយូរ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើប្រសិនបើអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនៃអម្បូរ tetracycline ។

សូមកុំប្រើថ្នាំ doxycycline ប្រសិនបើមានផ្ទៃពោះ ហើយព្យាយាមចៀសវាងប្រសិនបើកំពុងបំបៅដោះកូន។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

ចៀសវាងទឹកដោះគោ ថ្នាំជាតិដែក និងថ្នាំបន្សាបជាតិអាស៊ីដ រយៈពេល ២ម៉ោងមុនឬក្រោយលេបថ្នាំ។ សូមកុំប្រើថ្នាំ ភ្លាមៗនៅមុនពេលសម្រាក។ ក្រោកអង្គុយនៅពេលលេបថ្នាំ ហើយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្ការការរលាកដែលបណ្តាលមកពីការលេបថ្នាំនេះ។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ ឬជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 100 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ (វានឹងព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា ប៉ុន្តែក៏ព្យាបាលជំងឺប្រមេះទឹកបាយផងដែរ, ត្រូវការប្រើថ្នាំបន្ថែមមួយទៀត។)

សម្រាប់ជំងឺស្វាយដំបូងៗ៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 100 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ ជាការប្រសើរគួរប្រើថ្នាំ benzathine penicillin សម្រាប់ជំងឺស្វាយទេ លុះត្រាតែគ្មានថ្នាំ ឬអ្នកជំងឺអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំ penicillin ។

NWTND bag arrow.png
សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖
ផ្តល់ចំនួន 100 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ, រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ (ដើម្បីជំងឺរលាកអាងត្រគាក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ ceftriaxone ឬ spectinomycin ផងដែរ។)


Erythromycin


Erythromycin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកក្នុងអម្បូរ macrolide ដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលការបង្ករោគជាច្រើន រួមទាំងជំងឺកាមរោគមួយចំនួន។ វាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងអាចរកបានច្រើនកន្លែង, ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំងឺកាមរោគភាគច្រើន វាលែងមានប្រសិទ្ធភាពដូចថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដទៃទៀតហើយ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Erythromycin អាចបណ្តាលឲ្យឈឺក្រពះ ឬធ្វើឲ្យចង្អោរ ក្អួត និងរាក។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើប្រសិនបើអ្នកអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកក្នុងអម្បូរ macrolide ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

Erythromycin មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលលេប ១ម៉ោងមុន ឬ ២ម៉ោងក្រោយហូបអាហារ។ ប្រសិនបើលេបបែបនេះ ធ្វើទុក្ខក្រពះខ្លាំងពេក ចូរលេបជាមួយអាហារបន្តិច។ មិនត្រូវបំបែកគ្រាប់ថ្នាំទេ ព្រោះវាត្រូវបានរុំស្រោបដើម្បីការពារពីទឹកអាស៊ីដក្រពះ មុននឹងវាអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងពោះវៀន។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

សម្រាប់ជំងឺដំបៅប្រដាប់ភេទ៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

សម្រាប់ជំងឺស្វាយ៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ។ ជាការប្រសើរគួរប្រើថ្នាំ benzathine penicillin សម្រាប់ជំងឺស្វាយទេ លុះត្រាតែមិនអាចរកបាន ឬអ្នកជំងឺអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំ penicillin ។ ឬ, បើមាន, ថ្នាំ doxycycline នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងថ្នាំ erythromycin សម្រាប់ជំងឺស្វាយ។

សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ (ដើម្បីព្យាបាល ជំងឺរលាកអាងត្រគាក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ ceftriaxone ឬ spectinomycin ផងដែរ។)


Metronidazole


Metronidazole គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកប្រើសម្រាប់ព្យាបាលការបង្ករោគនៅទ្វារមាសដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី (BV), ជំងឺទ្រីកូម៉ូណាស់, ឬជំងឺរលាកអាងត្រគាក។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Metronidazole អាចបណ្តាលឲ្យមានរសជាតិដែកនៅក្នុងមាត់ ទឹកនោមពណ៌ចាស់ ឈឺក្រពះ ចង្អោរ និងឈឺក្បាល។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំនេះប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺខាន់លឿង (ភ្នែកលឿង) ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងថ្លើមើ។

ត្រូវឈប់លេបថ្នាំប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ពឹកៗ។

ក្នុងពេលប្រើថ្នាំ metronidazole មិនត្រូវផឹកស្រាទេ សូម្បីតែ ១កំប៉ុង។ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចង្អោរយ៉ាងខ្លាំង។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

វាមានជាថ្នាំស៊កក្នុងទ្វារមាស និងជាថ្នាំលេប។

សម្រាប់ជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី ឬជំងឺទ្រីកូម៉ូណាស់៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 2 grams (2000 mg) ជាថ្នាំលេប, តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ (មិនណែនាំសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេ)

ផ្តល់ចំនួន 400 ទៅ 500 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ, រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

ស៊កមួយគ្រាប់ 500 mg ទៅក្នុងទ្វារមាសយ៉ាងជ្រៅ រៀងរាល់យប់ រយៈពេល ៧យប់


សម្រាប់ជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 400 ទៅ 500 mg ជាថ្នាំលេប, ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ។ (ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ ២មុខផ្សេងទៀតផងដែរ។)


Spectinomycin


Spectinomycin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក aminocyclitol ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក និងជំងឺប្រមេះទឹកបាយ, ប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះជំងឺប្រមេះទឹកបាយក្នុងបំពង់កនោះទេ។ វាមានប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលអាល់ឡែស៊ីនឹងពួកថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក penicillin និង cephalosporin ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

វាអាចបណ្តាលឲ្យញ័រញាក់, ឈឺចាប់ឬឡើងក្រហមនៅកន្លែងចាក់, វិលមុខ, និងចង្អោរ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrninject.png

វាមានជាថ្នាំដបសម្រាប់ចាក់ ចំនួន 2 g ។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ ឬជំងឺរលាកអាងត្រគាក (PID)៖
NWTND bag arrow.png
ចាក់ចំនួន 2 g (2000 mg) ទៅក្នុងសាច់ដុំ, តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ (ដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកអាងត្រគាក ត្រូវផ្តល់ថ្នាំ doxycycline ឬថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរ។)


Tetracycline


Tetracycline គឺថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកក្នុងអម្បូរ tetracycline, ប្រើសម្រាប់ព្យាបាលការបង្ករោគជាច្រើន រួមទាំងជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា។ Doxycycline មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការបង្ករោគដូចគ្នា អាចតម្លៃទាបជាង និងស្រួលលេបជាង។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្រោមកម្តៅថ្ងៃយូរ វាអាចបណ្តាលឲ្យឡើងកន្ទួលរមាស់។ វាអាចបណ្តាលឲ្យរាក ឬឈឺក្រពះ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំលេប ប្រសិនបើអាល់ឡែស៊ីនឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកក្នុងអម្បូរ tetracycline family ។

សូមកុំប្រើថ្នាំ tetracycline ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ ឬបំបៅដោះកូន។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

ចៀសវាងទឹកដោះគោ ថ្នាំជាតិដែក និងថ្នាំបន្សាបជាតិអាស៊ីដនៅ ២ម៉ោងមុនឬក្រោយលេបថ្នាំ។

សម្រាប់ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ៤ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ


Tinidazole


Tinidazole គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិក ស្រដៀងនឹង metronidazole ដែរ ហើយប្រើសម្រាប់ព្យាបាលការបង្ករោគនៅទ្វារមាសមួយចំនួន។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

Tinidazole អាចបណ្តាលឲ្យមានរសជាតិដែកនៅក្នុងមាត់ ឈឺក្រពះ ចង្អោរ ឬឈឺក្បាល។

សំខាន់NBgrnimportant.png

សូមកុំប្រើថ្នាំនេះប្រសិនបើមានផ្ទៃពោះ។

មិនត្រូវផឹកស្រាទេ សូម្បីតែ ១កំប៉ុង ក្នុងពេលអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំ tinidazole ឬពេល ៣ថ្ងៃបន្ទាប់។ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចង្អោរយ៉ាងខ្លាំង។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

ផឹកទឹកមួយកែវ បន្ទាប់ពីប្រើថ្នាំនេះរួច។

សម្រាប់ជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី ឬជំងឺទ្រីកូម៉ូណាស់៖
NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 2 grams (2000 mg) ជាថ្នាំលេប, តែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។

NWTND bag arrow.png
ផ្តល់ចំនួន 500 mg ជាថ្នាំលេប, ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ៥ថ្ងៃ


ចំពោះជំងឺទ្រីកូម៉ូណាស់ ចូរព្យាបាលដៃគូរួមភេទរបស់គាត់ផងដែរ, ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ទេចំពោះជំងឺរលាកទ្វារមាសដោយបាក់តេរី។ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៨ មិថុនា ២០១៩