Hesperian Health Guides

ថ្នាំចាក់សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ បណ្ឌិត

ទារក​ទើបនឹង​កើត និង ការ​បំបៅ​ដោះ​កូន :~ ថ្នាំពេទ្យ

អាំងស៊ុយលីន


អាំងស៊ុយលីនគឺជាអ័រម៉ូនដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងលំពែងដែលជួយឲ្យរាងកាយបំឡែងជាតិស្ករពីអាហារ។ វាជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត ហើយប្រសិនបើរាងកាយមិនអាចផលិតវាទេ នោះគេត្រូវតែប្រើអាំងស៊ុយលីនក្នុងទម្រង់គីមីជំនួស។ អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ទាំងអស់ ត្រូវការប្រើអាំងស៊ុយលីនដើម្បីរស់រាន។ អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ក៏អាចនឹងត្រូវប្រើអាំងស៊ុយលីនផងដែរ បើរាងកាយរបស់គាត់លែងផលិតវា។ នៅពេលបញ្ហានេះកើតឡើង ថ្នាំលេបដូចជា metformin ឬ sulfonylureas គឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយ ដូច្នេះមានតែអាំងស៊ុយលីនទេដែលអាចជាវិធីមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម។

គេត្រូវប្រើអាំងស៊ុយលីនតាមរបៀបចាក់។ វាអាចនឹងមានជាថ្នាំដប ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់សឺរ៉ាំងដើម្បីរៀបចំដូសត្រឹមត្រូវ។ វាក៏អាចមានជាឧបករណ៍ផងដែរ ដែលមានរូបរាងដូចប៊ិចហើយវាវាស់កម្រិតដូសត្រឹមត្រូវ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

អាំងស៊ុយលីនមាន ៣ប្រភេទ៖

  • សកម្មភាពខ្លី៖ ប្រភេទញឹកញាប់បំផុតនៃអាំងស៊ុយលីនដែលមានសកម្មភាពខ្លី ត្រូវបានហៅថា អាំងស៊ុយលីន “ធម្មតា” ។ Lispro និង aspart ក៏មានសកម្មភាពខ្លីផងដែរ។ អាំងស៊ុយលីនប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើមុនពេលហូបអាហារ។
  • សកម្មភាពយូរ៖ប្រភេទញឹកញាប់បំផុតនៃអាំងស៊ុយលីនដែលមានសកម្មភាពយូរ គឺ NPH ។ Glargine និង determir ក៏មានសកម្មភាពយូរផងដែរ។ អាំងស៊ុយលីនប្រភេទនេះត្រូវបានប្រើ ១ឬ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • ដូសលាយស្រាប់៖ បន្សំញឹកញាប់បំផុតនៃអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពយូរជាមួយសកម្មភាពខ្លីគឺ NPH/ធម្មតា ៧០/៣០ ដែលប្រើ ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូសលាយស្រាប់ដែលឃើញមានញឹកញាប់មួយទៀតគឺ NPH/ធម្មតា ៥០/៥០ ។
ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

អាំងស៊ុយលីនអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះ ហួសកម្រិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស ពេក (មើល ភាពអាសន្នក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែម ) ។

បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមប្រើអាំងស៊ុយលីន គេអាចបង្ការការឡើងទម្ងន់បានមួយផ្នែកតាមរយៈការបរិភោគល្អ និងបញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

ការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់អាំងស៊ុយលីន គឺវាធ្វើឲ្យ ជាតិស្ករក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះទាបពេក ដែលអាចក្លាយជាគ្រោះអាសន្នក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។ វាកាន់តែងាយកើតឡើងប្រសិនបើគាត់រំលងអាហារពេល, ធ្វើលំហាត់ប្រាណច្រើនពេក, ឬច្រឡំប្រើអាំងស៊ុយលីនលើសកម្រិត។

ជាការសំខាន់គឺអ្នកដែលប្រើអាំងស៊ុយលីន ត្រូវយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់វាដោយសុវត្ថិភាព និងអាចស្គាល់ [New_Where_There_Is_No_Doctor:ភាពអាសន្នក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែម:ជំងឺទឹកនោមផ្អែម#low|សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាប]] ។ បើមិនដូច្នោះទេ គាត់ត្រូវមានជំនួយគ្រប់គ្រាន់នៅឯផ្ទះ។ អ្នកដែលមើលមិនសូវច្បាស់ ក៏ត្រូវការជំនួយបន្ថែមផងដែរដើម្បីប្រាកដថាគាត់ប្រើថ្នាំតាមកម្រិតដូសត្រឹមត្រូវ។

បើគាត់ប្រើអាំងស៊ុយលីនទាំងប្រភេទមានសកម្មភាពយូរ និងសកម្មភាពខ្លី, ជាការសំខាន់ណាស់គឺគាត់ត្រូវយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងថ្នាំទាំង២ប្រភេទ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ពួកវាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrninject.png

ចាំបាច់រក្សាទុកអាំងស៊ុយលីននៅកន្លែងត្រជាក់ ឆ្ងាយពីប្រភពកម្តៅឬត្រជាក់ខ្លាំង។ គេអាចរក្សាវាទុកក្នុងទូរទឹកកក ប៉ុន្តែមិនត្រូវបង្កកវាឡើយ។

សម្រាប់អ្នកប្រើថ្នាំទឹកនោមផ្អែម ការធ្វើតេស្ត៍ឈាមដើម្បីវាស់ជាតិស្ករ អាចបង្ហាញថាតើថ្នាំ ឬដូសណាមួយមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណា។ ជាធម្មតាគេចាប់ផ្តើមដោយប្រើដូសទាប បន្ទាប់មកបង្កើនម្តងបន្តិច។ ដូច្នេះហើយនឹងមានការធ្វើតេស្ត៍ច្រើនជាងធម្មតានៅពេលចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំថ្មីមួយ ដើម្បីរកមើលថាតើកម្រិតដូសណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ។

សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១
អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ ត្រូវការអាំងស៊ុយលីនរាល់ថ្ងៃដើម្បីមានសុខភាពធម្មតា។ គេត្រូវប្រើអាំងស៊ុយលីនដែលមានសកម្មភាពយូរ ដើម្បីផ្តល់លំនឹងពេញមួយយប់និងមួយថ្ងៃ ហើយអ្នកជំងឺរៀនពីរបៀបកែសម្រួលកម្រិតដូសនៃអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពខ្លី អាស្រ័យលើអាហារដែលបរិភោគ និងពេលវេលាដែលគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយ។ បុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញ នឹងជួយគាត់និងគ្រួសារគាត់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រភេទនៃអាំងស៊ុយលីន ព្រមទាំងកំណត់រកដូសដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ។

សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២
អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី២ ជាញឹកញាប់ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់អាំងស៊ុយលីនដោយការចាក់អាំងស៊ុយលីនដែលមានសកម្មភាពខ្លី មួយថ្ងៃម្តង, អាចជាការចាក់តែឯង ឬរួមជាមួយថ្នាំលេបដូចជា metformin ឬ sulfonylureas ។

ដូសដំបូងៗនៃអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពយូរ គឺមានកម្រិតទាប ដូចជា ១០ units ជាដើម។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមដោយការចាក់ NPH តែមួយដង នោះគួរប្រើនៅពេលយប់។ ប៉ុន្តែដោយសារ NPH មានប្រសិទ្ធភាពតែ ១២ម៉ោង ទើបមនុស្សជាច្រើនប្រើវាមួយថ្ងៃពីរដង ដើម្បីចៀសវាងការឡើងចុះនៃជាតិស្ករ។

បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចនឹងបង្កើនបរិមាណនៃអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពយូរ យឺតៗរហូតជាតិស្ករក្នុងឈាមលែងមានកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលជាតិស្ករក្នុងឈាមស្ថិតក្នុងចន្លោះធម្មតា អ្នកបន្តប្រើដូសដដែលៗរៀងរាល់ថ្ងៃ។ រយៈពេលដើម្បីរកឃើញដូសត្រឹមត្រូវមួយ អាចត្រូវការពេលជាច្រើនសប្តាហ៍។

ជាតិស្ករក្នុងឈាមអាចនឹងស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អនៅពេលព្រឹក ប៉ុន្តែកើនឡើងបន្ទាប់ពីហូបអាហាររួច។ បើករណីនេះកើតឡើង គាត់ប្រហែលជាត្រូវការប្រើអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពខ្លីផងដែរមុននឹងបរិភោគអាហារ ដូចជាអាំងស៊ុយលីន“ធម្មតា”ជាដើម។ អាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពខ្លី ក៏គួរតែចាប់ផ្តើមក្នុងកម្រិតដូសទាបផងដែរ គឺប្រហែល ៤ units។ ជារឿយៗគេចាប់ផ្តើមប្រើវាមួយថ្ងៃម្តង មុនអាហារចម្បងដែលច្រើនបំផុត, ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សខ្លះ ពួកគេត្រូវការប្រើវារៀងរាល់មុនពេលបរិភោគអាហារ។ គួរប្រើអាំងស៊ុយលីន“ធម្មតា” ៣០នាទីមុនពេលបរិភោគអាហារ។ ក្នុងពេលដំបូងៗចូរវាស់ជាតិស្កររបស់អ្នកជាញឹកញាប់ ដើម្បីជួយឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលកែសម្រួលកម្រិតដូសនៃអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពខ្លី ដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នក។

អាំងស៊ុយលីនលាយស្រាប់ គឺជាជម្រើសមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការលើសពីអាំងស៊ុយលីនសកម្មភាពយូរតែមួយមុខ។ ឧទាហរណ៍ ផ្តល់ NPH/ធម្មតា ៧០/៣០ មួយថ្ងៃពីរដង, ៣០នាទីមុនអាហារពេលព្រឹក និង៣០នាទីមុនអាហារពេលល្ងាច។

សញ្ញានៃការប្រើលើសកម្រិត

សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាប រួមមានការពិបាកដើរ មានអារម្មណ៍ខ្សោយ ពិបាកមើលឃើញច្បាស់ វង្វេង បាត់ស្មារតី ឬប្រកាច់។ បើគាត់មានស្មារតី នោះគាត់ត្រូវការរបស់ផ្អែមជាប្រញាប់ បន្ទាប់មកអាហារមួយពេលពេញ។ ប្រសិនបើ គាត់សន្លប់ចូរដាក់ស្ករសឬទឹកឃ្មុំមួយចឹបក្រោមអណ្តាតរបស់គាត់ និងបន្តផ្តល់ម្តងបន្តិចៗរហូតគាត់ដឹងខ្លួន រួចហូបដោយខ្លួនឯងបាន ។ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៥ មករា ២០២៤