Hesperian Health Guides

សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទីទីណាគ្មានវេជ្បណ្ឌិត

បុគ្គលិកសុខាភិបាលចុះជួបម្តាយដ៏រវល់ម្នាក់ និងកូនៗបីនាក់របស់គាត់ បើអ្នកជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល គួរចុះជួបកុមារជាប្រចាំ។ ពេលវេលាងាយស្រួលបំផុតគឺនៅពេលដែលកុមារត្រូវទទួលថ្នាំបង្ការ (មើលជំពូក ថ្នាំបង្ការ), ឬរៀងរាល់ពីរបីខែម្តងក្នុងឆ្នាំទីមួយ បន្ទាប់មកមួយឆ្នាំម្តង។

ចុះជួបកាន់តែញឹកញាប់បើកុមារបង្ហាញសញ្ញានៃបញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជាមិនសូវលូតលាស់ជាដើម។ អ្នកក៏គួរតែត្រឡប់ទៅមើលកុមារវិញផងដែរ (ឬប្រាប់ម្តាយឲ្យនាំកុមារមកជួបអ្នក) បន្ទាប់ពីព្យាបាលកុមារដែលឈឺ ដើម្បីមើលថាតើគាត់បានធូរស្រាលហើយឬនៅ ឬក៏ត្រូវការការថែទាំបន្ថែមទៀត។

ការប្រាប់ឲ្យម្តាយនាំកូនមកកាន់គ្លីនិកដើម្បីពិនិត្យសុខភាព អាចនឹងងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល ប៉ុន្តែជួនកាលវាប្រសើរជាងបើបុគ្គលិកសុខាភិបាលចុះទៅជួបដល់ផ្ទះរបស់ក្រុមគ្រួសារ។ វាជាចំណុចល្អបំផុតដែលរក្សាទារកទើបកើតនិងកុមារតូចៗឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅឯគ្លីនិក។ ម្យ៉ាងទៀត ស្ត្រីមួយចំនួនមិនអាចទៅចោលកូនផ្សេងទៀត ឬចោលការងាររបស់គាត់ឡើយ ដូច្នេះគាត់មិនទៅគ្លីនិកទេ។ ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវការជាពិសេសនូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យទារកនិងកុមារតូចៗរបស់ពួកគាត់។

កុមារដែលត្រូវការការមើលថែខ្លាំងបំផុតពីអ្នកនោះ គឺកុមារដែលមិនមកជួបអ្នក។


ក្នុងពេលកុមារលូតលាស់ ចូរបន្តការពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់។ ក្នុងការចុះជួបទាំងនេះ៖

 • សួរពីសុខទុក្ខរបស់កុមារ ថាតើសុខភាពរបស់គាត់ល្អធម្មតា និងកំពុងលូតលាស់បានល្អដែរឬទេ។
 • មើលកុមារពីក្បាលដល់ចុងជើង។ កុមារដែលមានសុខភាពល្អ មានភាពរវើក និងចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីផ្សេង។ ស្បែករបស់គាត់ថ្លា ហើយរាងកាយកំពុងលូតលាស់និងមាំមួន។
 • សួរថាតើកុមារញ៉ាំអាហារយ៉ាងដូចម្តេច។ ជំរុញឲ្យម្តាយបំបៅដោះកូន និងផ្តល់អាហារបំប៉ន។
 • ថ្លឹងកុមារ។ ឬបើម្តាយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតាមដានការលូតលាស់របស់កុមារ ចូរពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាអំពីការលូតលាស់របស់កុមារ (នៅលើ តារាងវិថីឆ្ពោះទៅកាន់សុខភាព ឬប័ណ្ណទាំងឡាយណាដែលមានកត់ត្រាពីទម្ងន់របស់កុមារ)។
 • មើលថាតើកុមារមានអនាម័យខ្លួនប្រាណល្អ និងផ្ទះសម្បែងស្អាតឬទេ។ ការចុះជួបនេះក៏អាចជាឱកាសដើម្បីបង្រៀនក្រុមគ្រួសារពីសុវត្ថិភាព និងការបង្ការជំងឺផងដែរ, ឬដើម្បីស្វែងយល់ថាតើពួកគាត់ត្រូវការជំនួយអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់គាត់សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកូនៗមានសុខភាពប្រសើរ។
 • ចូរចែករំលែកនូវអ្វីដែលអ្នកបានដឹង ជាមួយម្តាយនិងក្រុមគ្រួសារ។


ការថែទាំកុមារគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទទួលបានការទុកចិត្តនិងការគោរពពីសហគមន៍របស់គាត់។ នៅពេលឪពុកម្តាយមើលឃើញអ្នកថែទាំកូនៗរបស់ពួកគាត់ គាត់នឹងមានអារម្មណ៍មិនទើសទាល់ក្នុងការសួរពីបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរ។ ការពិនិត្យសុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កុមារជាប្រចាំ ក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធានាថាម្តាយនិងសមាជិកគ្រួសារក៏មានសុខភាពល្អ និងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលពួកគាត់ត្រូវការផងដែរ។

ចូរឆ្លៀតឱកាសនេះបង្រៀនកុមារអំពីបញ្ហាសុខភាព។ កុមារនិយាយពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានដឹង ប្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន។ ពួកគេអាចជួយបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់សុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍បាន។

កុមារដែលកំពុងលូតលាស់ ជាកុមារដែលមានសុខភាពល្អ

កត់ត្រាការលូតលាស់របស់កុមារនៅលើតារាងមួយ ដូចខាងក្រោមនេះ។ ម្តាយឬអាណាព្យាបាលគួររក្សាទុកប័ណ្ណលូតលាស់នេះ។ ពន្យល់ពីរបៀបកត់ត្រាដល់ម្តាយ ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងបើកូនរបស់គាត់កំពុងលូតលាស់យឺតយ៉ាវ។ ចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកតារាងដែលមានគុណភាពអាចបោះពុម្ពបាន

រូបភាពនៃតារាងសុខភាពកុមារ
រូបភាពនៃតារាងសម្រាប់កត់ត្រាការលូតលាស់របស់កុមារ

របៀបប្រើប្រាស់តារាង

រូបភាពនៃតារាងដោយមានសរសេរខែដែលទារកកើត នៅផ្នែកខាងក្រោម
ជំហានទី១
សរសេរខែដែលកូនរបស់អ្នកបានកើត, នៅត្រង់នេះតារាងនេះបង្ហាញថាទារកកើតក្នុងខែមេសា។
ជំហានទី២
សរសេរខែដទៃទៀតតាមលំដាប់លំដោយ, បន្ទាប់ពីខែកំណើតរបស់កូនអ្នក។
រូបភាពនៃតារាងដោយមានចំណុចដៅមួយដែលបង្ហាញពីទម្ងន់របស់ទារកនៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន
ជំហានទី៣
រៀងរាល់ខែ ចូរថ្លឹងទម្ងន់របស់កូនគិតជាគីឡូក្រាម។
គូសដៅចំណុចមួយនៅលើតារាងត្រង់កន្លែងនៃទម្ងន់របស់កូន នៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន។
រូបភាពនៃតារាងដោយមានចំណុចដៅជាច្រើនចំណុចដែលបង្ហាញពីការលូតលាស់របស់ទារកក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមក
ជំហានទី៤
ថ្លឹងទម្ងន់របស់កូនជារៀងរាល់ខែ រួចគូសដៅចំណុចមួយនៅលើតារាង។ គូសបន្ទាត់ភ្ជាប់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀត។ បើកុមារមានសុខភាពល្អ នោះរៀងរាល់ខែចំណុចដៅថ្មីនឹងស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងចំណុចដៅចាស់។
ភាគច្រើននៃកុមារដែលមានសុខភាពល្អ ខ្សែបន្ទាត់ភ្ជាប់ចំណុចដៅទាំងអស់ ស្ថិតនៅចន្លោះខ្សែទាំង២នេះ។
រូបភាពបង្ហាញពីស្ថានភាពល្អដោយមានខ្សែបន្ទាត់ភ្ជាប់ចំណុចដៅ រត់ឡើងលើ, ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមានខ្សែរត់ត្រង់, និងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយមានខ្សែរត់ចុះក្រោមn
បញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតគឺថាកុមារនៅតែបន្តលូតលាស់។
មានន័យថាខ្សែបន្ទាត់មិនរត់ស្មើ។
ឬរត់ចុះក្រោមដូចនេះ។

បើអ្នកសង្កេតឃើញថាកុមារមិនកំពុងបន្តលូតលាស់ទេ ចូរពិនិត្យកុមារឲ្យបានញឹកញាប់។ មើលថាតើអ្នកអាចជួយឲ្យកុមារទទួលបានអាហារបន្ថែមដែរឬទេ។ ពិនិត្យរកជំងឺផ្សេងៗដែលអាចពន្យឺតដល់ការលូតលាស់របស់កុមារ។

ការអភិវឌ្ឍ (ការចេះអ្វីមួយ)

ការអភិវឌ្ឍមានន័យថាតើសមត្ថភាពរបស់កុមារបានលូតលាស់យ៉ាងដូចម្តេច។ របៀបដែលកុមារប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់គាត់ និងរបៀបដែលគាត់ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងរៀនដោះស្រាយបញ្ហា មានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីកុមារដទៃ។ ប៉ុន្តែគាត់គួរតែបន្តអភិវឌ្ឍនជានិច្ច ដោយគ្មានការ “ជាប់គាំង” ទេ។ បើកុមារអភិវឌ្ឍយឺត នោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម។

ហេតុអ្វីកុមារខ្លះអភិវឌ្ឍយឺតជាងកុមារដទៃ? ជួនកាលវាគ្មានមូលហេតុអ្វីឡើយ មានន័យថាភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត គឺជារឿងធម្មតា។ ប៉ុន្តែជំងឺនិងស្ថានភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ អាចពន្យឺតដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេ។ ពិការភាពខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាទារកថ្លង់ភ្លាមនោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចនឹងសង្កេតឃើញថាគាត់មិនរៀននិយាយទេនៅក្នុងអាយុដែលបងរបស់គាត់បានរៀននិយាយទៅហើយ។ សង្កេតមើលការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ព្រោះការអភិវឌ្ឍយឺត អាចជាសញ្ញាប្រាប់ថាកុមារមានបញ្ហាសុខភាព ឬពិការភាពដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់។

ទារកអាយុ ៣ខែគួរតែ៖
 • ញញឹម
 • ប្រតិកម្មនឹងសំឡេងនិងចលនា
 • ឆ្លើយតបនឹងសំឡេងនិងមុខមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់ ទារកម្នាក់កំពុងដេកផ្អៀង និងលេងដៃខ្លួនឯង
 • សំឡឹងមើលដៃរបស់ខ្លួន
 • យំនៅពេលឃ្លាន ឬមិនស្រណុក
 • បៅដោះដោយគ្មានបញ្ហាច្រើន
 • ងើបក្បាលឡើងនៅពេលផ្កាប់ខ្លួន
ទារកម្នាក់កំពុងផ្កាប់ខ្លួននិងងើបក្បាលឡើង


ទារកអាយុ ៦ខែគួរតែ៖
 • ងាកក្បាលទៅរកសំឡេង
 • ក្រឡាប់ផ្កាប់ផ្ងារទៅមក
បុរសគ្រវីប្រដាប់លេង ហើយទារកផ្កាប់ខ្លួននិងងើបក្បាលឡើង
 • ស្គាល់មុខមនុស្សដែលធ្លាប់ឃើញ
 • រើសរបស់របរឡើង រួចដាក់ចូលមាត់
ទារកដាក់ប្រដាប់លេងចូលក្នុងមាត់


ទារកអាយុ ១ឆ្នាំគួរតែ៖
 • យល់និងត្រាប់តាមសំឡេងនិងពាក្យស្រួលៗ
 • លេងប្រឡែង ដូចជាបិទពួន ជាដើម
បុរសនិងទារកលេងបិទពួន
 • ព្យាយាមដាក់វត្ថុចូលគ្នា
 • ក្រោកអង្គុយ និងវារដោយខ្លួនឯង
 • តោងឈរ
ទារកតោងឈរ


'កុមារអាយុ ៣ឆ្នាំគួរតែ៖
ក្មេងស្រីជូតផ្ទះជាមួយបងរបស់ខ្លួន
 • យល់និងនិយាយប្រយោគងាយៗ
 • ធ្វើការងារតូចៗដូចជាបោសជូត
 • សង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ
កុមាររត់
 • តម្រៀបវត្ថុផ្សេងៗ
 • រត់ លោត និងតោង

បើកុមារអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវ អ្នកអាចធ្វើរឿង ២យ៉ាងដើម្បីជួយដល់គាត់៖

 1. ១. សុំបុគ្គលិកសុខាភិបាលឲ្យពិនិត្យរកមើលមូលហេតុវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលធ្វើឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវ។
 2. ២. ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមដល់កុមារ លើផ្នែកណាដែលគាត់អភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវ។
ស្ត្រីកាន់ដៃកុមារដើម្បីជួយឲ្យគាត់ភ្លក់ចំណី
ជួយកុមារឲ្យលូតលាស់លើចំណុចដែលគាត់កំពុងអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវ។

មើល ឧបសម្ព័ន្ធ កអំពីតារាងទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ។ តារាងទាំងនេះមានសារសំខាន់ចំពោះទាំងឪពុកម្តាយនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាល សម្រាប់កត់ត្រានូវការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារ ព្រមទាំងជួយគាំទ្រដល់ពួកគេផងដែរ។ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៣ មេសា ២០១៩