Hesperian Health Guides

វីតាមីននិងរ៉ែបន្ថែម

ខ្លឹមសារ​ត្រ​ង់ក​នែ្ល​ង​នេះ​គឺ​បាន​ពី ជំពូកជឿនលឿននៃសៀវភៅទី ទីណាគ្មានវេជ្ បណ្ឌិត

ការថែទាំសម្រាប់កុមារ ៖ ថ្នាំពេទ្យ

វីតាមីនអា, retinol

វីតាមីនអា បង្ការជំងឺខ្វាក់មាន់ និងភាពស្ងួតក្រពេញទឹកភ្នែក។

ដើម្បីទទួលបានវីតាមីនអាគ្រប់គ្រាន់ គាត់ត្រូវបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើពណ៌លឿង បន្លែស្លឹកបៃតងចាស់ និងអាហារដូចជាស៊ុត ត្រី និងថ្លើម។ ក្នុងតំបន់ដែលមានករណីជំងឺខ្វាក់មាន់ និងភាពស្ងួតក្រពេញទឹកភ្នែកញឹកញាប់ ហើយមិនអាចរកអាហារទាំងនេះបានគ្រប់ពេលនោះទេ ចូរផ្តល់វីតាមីនអាដល់កុមារ រៀងរាល់ ៦ខែ។

សំខាន់NBgrnimportant.png

មិនត្រូវប្រើលើសចំនួនដែលបានណែនាំនោះទេ។ វីតាមីនអាច្រើនពេកពីថ្នាំបំពង់ ថ្នាំគ្រាប់ ឬប្រេង អាចមានគ្រោះថ្នាក់។ មិនត្រូវផ្តល់ដូសធម្មតារបស់មនុស្សពេញវ័យ ២០០,០០០ U ឲ្យទៅក្មេងស្រីឬស្រ្តីដែលអាចនឹងមានផ្ទៃពោះនោះទេ ឬស្ត្រីទើបមានផ្ទៃពោះក្នុង៣ខែដំបូង ពីព្រោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់គភ៌ដែលកំពុងលូតលាស់។ សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ វីតាមីនអាត្រូវបានផ្តល់ជាដូសតូចៗច្រើនដង ជំនួសឲ្យដូសធំតែមួយដង។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png

ទំពារថ្នាំគ្រាប់ឬថ្នាំបំពង់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារតូច ចូរកិនថ្នាំគ្រាប់រួចលាយជាមួយទឹកដោះម្តាយបន្តិច។ ឬកាត់ថ្នាំបំពង់ រួចច្របាច់ទឹកវាចូលក្នុងមាត់របស់កុមារ។

ដើម្បីបង្ការកង្វះវីតាមីនអាលើកុមារ

ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបង្ការ៖

NWTND bag arrow.png
អាយុ ៦ខែទៅ ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ១០០,០០០ U តាមមាត់ មួយដង។
អាយុលើស ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ២០០,០០០ U តាមមាត់ មួយដង។ ផ្តល់ឡើងវិញរៀងរាល់ ៦ខែ។


ដើម្បីព្យាបាលជំងឺខ្វាក់មាន់

បើនរណាម្នាក់កំពុងមានការពិបាកក្នុងការសំឡឹងមើលរួចទៅហើយ ឬមានសញ្ញាដទៃនៃជំងឺខ្វាក់មាន់ ត្រូវផ្តល់ចំនួន ៣ដូស។ ដូសទី១ត្រូវផ្តល់ភ្លាមៗ, ដូសទី២ ត្រូវផ្តល់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ ហើយដូសទី៣ ត្រូវផ្តល់យ៉ាងតិចនៅ ២សប្តាហ៍បន្ទាប់។

ចំពោះដូសនីមួយៗទាំង៣៖

NWTND bag arrow.png
អាយុក្រោម ៦ខែ៖ ផ្តល់ចំនួន ៥០,០០០ U តាមមាត់ក្នុងដូសនីមួយៗ។
អាយុ ៦ខែទៅ ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ១០០,០០០ U តាមមាត់ក្នុងដូសនីមួយៗ។
អាយុលើស ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ២០០,០០០ U តាមមាត់ក្នុងដូសនីមួយៗ។
NWTND bag arrow.png
សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ៖ ផ្តល់ចំនួន ២៥,០០០ U តាមមាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍នៃផ្ទៃពោះ រយៈពេល ១២សប្តាហ៍។ ប្រសិនបើគាត់នៅតែមានសញ្ញានៃជំងឺខ្វាក់មាន់ ឬបញ្ហាភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដោយសារកង្វះវីតាមីនអា នោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនាញអាចនឹងផ្តល់ដូសធំជាងនេះ ឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។


សម្រាប់កុមារដែលមានជំងឺកញ្ជ្រឹល

វីតាមីនអា អាចជួយបង្ការជំងឺរលាកសួត និងពិការភ្នែក ដែលជាផលវិបាកញឹកញាប់២យ៉ាងនៃជំងឺកញ្ជ្រឹល។

NWTND bag arrow.png
អាយុក្រោម ៦ខែ៖ ផ្តល់ចំនួន ៥០,០០០ U តាមមាត់ មួយថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ថ្ងៃ។
អាយុ ៦ខែទៅ ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ១០០,០០០ U តាមមាត់ មួយថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ថ្ងៃ។
អាយុលើស ១ឆ្នាំ៖ ផ្តល់ចំនួន ២០០,០០០ U តាមមាត់ មួយថ្ងៃម្តង រយៈពេល ២ថ្ងៃ។

បើកុមារបានទទួលវីតាមីនអាមួយដូសរួចហើយក្នុងអំឡុង ៦ខែចុងក្រោយ ចូរផ្តល់ការព្យាបាលនេះសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ បើអ្នកជំងឺកញ្ជ្រឹល មានកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ ឬបានចាប់ផ្តើមបាត់បង់គំហើញរួចទៅហើយ ចូរផ្តល់វីតាមីនអាដូសទី៣ បន្ទាប់ពី ២សប្តាហ៍។

ថ្នាំជាតិស័ង្កសី


ថ្នាំជាតិស័ង្កសីជួយឲ្យកុមារដែលមានជំងឺរាក បានធូរស្រាលកាន់តែឆាប់រហ័ស។ គួរផ្តល់ថ្នាំនេះជាមួយនឹងទឹកអូរ៉ាលីត្រ

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpill.png
ចំពោះទារក អ្នកអាចកិនថ្នាំ រួចលាយជាមួយទឹកដោះម្តាយឬទឹកតិចតួច។ អ្នកប្រហែលជាអាចទទួលបានថ្នាំគ្រាប់ដែលរលាយក្នុងទឹកយ៉ាងងាយនិងឆាប់រហ័ស។
ទារកទើបកើត ទៅអាយុ ៦ខែ ៖ ផ្តល់ចំនួន ១០ mg, មួយថ្ងៃម្តង រយៈពេល ១០ ទៅ ១៤ថ្ងៃ។
អាយុលើស ៦ខែ ៖ ផ្តល់ចំនួន ២០ mg, មួយថ្ងៃម្តង រយៈពេល ១០ ទៅ ១៤ថ្ងៃ។

ថ្នាំជាតិដែក, ferrous sulfate, ferrous gluconate


ថ្នាំជាតិដែកមានប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល ឬការបង្ការពីករណីភាគច្រើននៃភាពស្លេកស្លាំង។ ការព្យាបាលជាមួយថ្នាំជាតិដែកលេប ជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច ៣ខែ។
ថ្នាំជាតិដែកមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរនៅពេលលេបជាមួយវីតាមីនសេ (ដោយការញ៉ាំផ្លែឈើនិងបន្លែ ឬប្រើថ្នាំគ្រាប់វីតាមីនសេ) ។

ឥទ្ធិពលថ្នំាធ្វើទុកGreen-effects-nwtnd.png

ថ្នាំជាតិដែកជួនកាលធ្វើទុក្ខដល់ក្រពះ ហើយល្អបំផុតគួរលេបជាមួយអាហារ។ ម្យ៉ាងទៀត វាអាចបណ្តាលឱ្យទល់លាមក ជាពិសេសចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ ហើយវាអាចធ្វើឱ្យលាមកមានពណ៌ខ្មៅ។ សូមអានពីដំបូន្មានសម្រាប់ ការទល់លាមក ។ ការលេបថ្នាំជាតិដែករាវ ធ្វើឲ្យធ្មេញប្រែពណ៌ជាខ្មៅ។ ចូរផឹកវាតាមទុយោ ឬដុសធ្មេញរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីលេបវារួច។

សំខាន់NBgrnimportant.png

ត្រូវប្រាកដថាកម្រិតដូសគឺត្រឹមត្រូវ។ ជាតិដែកច្រើនពេក ធ្វើឲ្យពុល។ កុំឱ្យថ្នាំជាតិដែកដល់មនុស្សដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។ រង់ចាំរហូតដល់ពួកគេបានស្តារសុខភាពឡើងវិញ មុននឹងផ្តល់ថ្នាំជាតិដែកឱ្យពួកគេ។

វិធីប្រើប្រាស់NBgrnpillspoon.png

ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃថ្នាំជាតិដែក មានកំហាប់នៃសារធាតុរ៉ែនេះផ្សេងគ្នាដែរ។ ឧទាហរណ៍ ថ្នាំគ្រាប់ ferrous sulfate ៣០០ mg មានជាតិដែកប្រហែល ៦០ mg ។ ប៉ុន្តែថ្នាំគ្រាប់ ferrous gluconate ៣២៥ mg មានជាតិដែក ៣៦ mg ។ ដូច្នេះសូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាំគ្រាប់ ស៊ីរ៉ូ ឬថ្នាំជាតិដែកបន្ថែមផ្សេងៗ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបរិមាណនៃ ជាតិដែក។

ដើម្បីបង្ការភាពស្លេកស្លាំងលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅដោះកូន
ផ្តល់ថ្នាំ ferrous sulfate ៣០០ mg (ជាតិដែក ៦០ mg) រៀងរាល់ថ្ងៃ។ ស្ត្រីដែលចង់មានផ្ទៃពោះ គួរលេបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ថ្នាំរួមបញ្ចូលគ្នារវាងជាតិដែកនិងអាស៊ីតហ្វូលីក គឺរឹតតែប្រសើរ ព្រោះអាស៊ីតហ្វូលិកជួយបង្ការពិការភាពពីកំណើត។
ដើម្បីព្យាបាលកុមារដែលមានភាពស្លេកស្លាំង
ផ្តល់ថ្នាំ ferrous sulfate មួយថ្ងៃម្តង ឬបែងចេកជា ២ដូស បើវាធ្វើទុក្ខក្រពះ។


កម្រិតដូសទៅតាមអាយុ សម្រាប់ FERROUS SULFATE
ក្រុមអាយុ បរិមាណក្នុងមួយដូស ថ្នាំគ្រាប់ ៣០០ MG ប៉ុន្មានគ្រាប់ ជាតិដែកសរុបប៉ុន្មាន
អាយុក្រោម២ឆ្នាំ ferrous sulfate 125 mg ប្រើស៊ីរ៉ូជាតិដែក ឬកិនថ្នាំគ្រាប់ ferrous sulfate ៣០០ mg ចំនួន ¼ រួចលាយជាមួយទឹកដោះម្តាយ ផ្តល់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជាតិដែក ២៥ mg
អាយុ ២ ទៅ១២ឆ្នាំ ferrous sulfate ៣០០ mg ferrous sulfate ៣០០ mg មួយគ្រាប់ ផ្តល់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជាតិដែក ៦០ mg
អាយុ ១២ឆ្នាំ ដល់ពេញវ័យ ferrous sulfate ៦០០ mg ferrous sulfate ៣០០ mg ពីរគ្រាប់ ផ្តល់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជាតិដែក ១២០ mg


ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៥ មករា ២០២៤