Hesperian Health Guides

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាទម្រង់មួយនៃអំណាច

នៅក្នុងជំពូកនេះ ៖

បុគ្គលិកលក្ខណៈមួយដែលគេច្រើនតែគិតថាជារបស់ស្ត្រី គឺភាពអសកម្ម និងការស្តាប់ឱវាទ។ គេមិនរំពឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគួរតែជជែកវែកញែក ឬប្រឆាំងនឹងពាក្យសម្តីរបស់បុរសទេ។ ជាញឹកញាប់ យោបល់របស់ពួកគេត្រូវបានផាត់ចោល ហើយអាចនឹងត្រូវបានស្តីបន្ទោស ទុកឲ្យនៅម្នាក់ឯង ឬពិន័យ ចំពោះការនិយាយជាសាធារណៈ ឬគ្រាន់តែបញ្ចេញយោបល់ពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការឬចង់បាន។ ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតមួយនេះ ត្រូវការភាពក្លាហានជាខ្លាំង ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអាចបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈ គឺជាទម្រង់មួយនៃអំណាច។

a woman speaking to a man while she sits at a sewing machine.
ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹក ព្រោះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែទៅ។ ខ្ញុំតែងតែបំពេញការងារខ្ញុំសព្វគ្រប់ ដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាលោកមានសិទ្ធិកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកនោះទេ។

ចូរសិក្សាពីឧទាហរណ៍នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង ៣ប្រភេទខាងក្រោម រួចពិភាក្សាពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់វា។

បុរសម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធទៅចូលរួមប្រជុំសហគមន៍ទេ។ ស្ត្រីដទៃទៀតបានអញ្ជើញប្រពន្ធគាត់ទៅចូលរួម ប៉ុន្តែប្រពន្ធមិនហ៊ានប្រាប់ប្តីថាគាត់ចង់ទៅចូលរួមនោះទេ។


HAW Ch3 Page 58-2.png
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបទន់ខ្សោយឬអសកម្ម ៖ ស្ត្រីធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកដទៃចង់បាន, គិតអំពីអ្នកដទៃជាមុនដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់ខ្លួនឯង, រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលមានអ្វីរំខាន, និយាយសុំទោសជាញឹកញាប់, យំជាញឹកញាប់, លាក់អារម្មណ៍របស់ខ្លួន, មិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ គាត់ប្រាប់ស្ត្រីទាំងនោះថាគាត់មិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេ រួចក៏មិនស្តីរកប្តីពេញមួយយប់។
HAW Ch3 Page 58-3.png
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបបង្ខំឬជម្លោះ ៖ ស្ត្រីធ្វើអ្វីតាមតែគាត់ចង់បាន ដោយគិតតិចតួចឬមិនគិតទាល់តែសោះពីអ្នកដទៃ, និយាយគំរាម ឬទាមទារ, មិនចង់ស្តាប់អ្នកដទៃ, ឆាប់ខឹងនៅពេលដែលអ្នកដទៃមិនយល់ស្របជាមួយខ្លួន, ស្រែក, ចំអក ឬមើលងាយអ្នកដទៃ។ គាត់ខឹងនឹងស្ត្រីទាំងនោះ ព្រមទាំងស្តីបន្ទោសឲ្យពួកគេថាមិនគួរទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននោះឡើយ។ ហើយគាត់ខឹងនឹងប្តីរបស់គាត់ ព្រោះប្តីគាត់ទៅចូលរួមការប្រជុំ រីឯគាត់នៅផ្ទះ។
HAW Ch3 Page 58-4.png
ការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបមាំមួនឬជឿជាក់ ៖ ស្ត្រីគោរពខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ, ក្រោកឈរទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន, ស្តាប់និងនិយាយតាមសម្រួល, បង្ហាញគំនិតយោបល់ តម្រូវការ និងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់, និយាយថា ”ទេ” ដោយគ្មានអារម្មណ៍ខុសឆ្គង, ស្វែងរកជំនួយនៅពេលត្រូវការ, បង្ហាញភាពជឿជាក់នៅពេលនិយាយ។ គាត់ពន្យល់ប្រាប់ប្តីពីមូលហេតុដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រជុំនោះ ហើយគាត់ប្រាប់ប្តីថា “ការប្រជុំធ្វើឡើងតែម្តងតែប៉ុណ្ណោះក្នុង ២សប្តាហ៍ ហើយខ្ញុំពិតជាចង់ចូលរួមខ្លាំងណាស់។ ខ្ញុំនៅតែអាចធ្វើការងារផ្ទះរួចរាល់ដដែល។ តើយើងអាចជជែកគ្នាបានទេ ថាយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីអាចឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមការប្រជុំបាន?”

អ្នកអាចអនុវត្តការប្រើប្រាស់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបជឿជាក់ នៅក្នុងការសម្តែងតួស្តីអំពីការចចារផ្លូវភេទ។ សូមមើលអំពីការប្រាស្រ័យទាក់ទងដើម្បីសម្ពន្ធភាពកាន់តែប្រសើរ

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងកាន់តែច្បាស់ដោយប្រើពាក្យ “ខ្ញុំ”

តើយើងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ គំនិត និងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់តាមរបៀបណា ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងនៅតែបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដទៃ? ចូរសាកល្បងនិយាយដោយប្រើពាក្យ “ខ្ញុំ។

ការនិយាយដោយប្រើពាក្យ “ខ្ញុំ” គឺជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យច្បាស់នូវគំនិតរបស់អ្នក ដោយមិនបន្ទោស វាយតម្លៃ ឬគំរាមអ្នកដទៃឡើយ។ អ្នកអាចនិយាយអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងប៉ះពាល់មកលើអ្នក តើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណា និងថាតើអ្នកចង់ឃើញអ្វីកើតឡើង។

ការរៀននិយាយដោយប្រើពាក្យ “ខ្ញុំ” អាចមានអារម្មណ៍ប្លែកពេលដំបូង។ វាជាវិធីដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការនិយាយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលសាកល្បងប្រើក្នុងសម្ពន្ធភាពរបស់ពួកគេ ហើយក្លាយជាទម្លាប់ នោះពួកគេនឹងឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធភាពល្អ។

សកម្មភាព របៀបនិយាយដោយប្រើពាក្យ “ខ្ញុំ”

  1. ដំបូងចូរនិយាយពីអ្វីដែលរំខានដល់អ្នក និងថាតើវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណា។ អ្នកអាចនិយាយច្រើនថែមទៀតពីអ្វីដែលរំខានដល់អ្នក ប៉ុន្តែត្រូវនិយាយដោយកុំបន្ទោសឬជេរស្តីនរណាម្នាក់ឡើយ។
  2. បន្ទាប់មកនិយាយពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ជាការសំខាន់គឺមិនត្រូវធ្វើការទាមទារ ឬចាត់ទុកវាជាតម្រូវការដាច់ខាតនោះឡើយ។ បើមិនដូច្នេះទេ សំណើរបស់អ្នកនឹងមានលក្ខណៈបង្ខំ។
  3. បន្ទាប់មកសួរអ្នកដទៃទៀតថាតើពួកគេមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះពាក្យសម្តីឬសំណើរបស់អ្នក។
a woman speaking to a man.
នៅពេលបងមកពីរង្គសាលយប់ជ្រៅ ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តឡើយព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើពេលវេលាជាមួយបង។ ម្យ៉ាងខ្ញុំបារម្ភពីប្រាក់ដែលត្រូវទិញអាហារឲ្យកូន។ ខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយបងថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យសមបំណងយើងទាំងអស់គ្នា។ តើបងអាចជជែកគ្នាដែរឬទេ?ជួយគាំទ្រគ្រូបណ្តុះបណ្តាល

ការជួយគាំទ្រស្ត្រីឲ្យក្លាយជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏ល្អ មានន័យថាអ្នកជាអ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏ល្អខ្លួនឯងដែរ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការងារនេះសុទ្ធតែត្រូវការការជួយគាំទ្រ។ ចូរត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់មុននឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពមួយ។ អ្នកគួរសាកល្បងឬនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ជាមុន ដើម្បីឲ្យមានចិត្តស្ងប់នៅពេលដឹកនាំអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដែលស្តាប់នោះ អាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញក្រោយសកម្មភាពបានបញ្ចប់។

2 women speaking together.
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថារដ្ឋា មិនសូវនិយាយទេក្នុងពេលវគ្គហ្វឹកហាត់។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?
នាងមានការខ្មាសអៀនច្រើន ប៉ុន្តែគាត់បានទៅចូលរួមគ្រប់ការប្រជុំទាំងអស់ ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់។ តាមមើល នៅលើកក្រោយអ្នកគួរតែចាប់គូគាត់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ជិតស្និត ទើបគាត់អាចនិយាយបានយ៉ាងងាយស្រួល។
ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ២៧ មិថុនា ២០១៨