Hesperian Health Guides

រោងចក្រស្លប្រេង

នៅក្នុងជំពូកនេ:

រោងចក្រស្លប្រេង គឺជាកន្លែងដែលប្រេងត្រូវបានផលិតទៅជាសាំង និងឥន្ធនៈផ្សេងៗទៀត, និងទៅជាសម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាកៅស៊ូក្រាលថ្នល់ និងប្លាស្ទិក។ រោងចក្រស្លប្រេងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការបំពុលខ្យល់ ចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរនោះ និងធ្វើការជាមួយពួកគេ។ សារធាតុគីមីនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរោងចក្រស្លប្រេង បង្កជំងឺមហារីក, បញ្ហាបន្តពូជ, បញ្ហាដង្ហើម ដូចជាជំងឺហឺត និងជំងឺអំហ្វ៊ីសែមសួត, និងពិការភាពពីកំណើត, ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដូចជាឈឺក្បាល ចង្អោរ វិលមុខ និងថប់អារម្មណ៍។ រោងចក្រស្លប្រេងក៏ជាមូលហេតុចម្បងនៃប្រភពឧស្ម័នដែលបណ្តាលឲ្យមានការឡើងកម្តៅផែនដី។

ការធ្វើឲ្យរោងចក្រស្លប្រេងមានសុវត្ថិភាព

រោងចក្រស្លប្រេងមិនចាំបាច់ត្រូវបង្កបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេ។ ការបំពុលអាចត្រូវបានបង្ការ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនប្រេងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ការឧប្បត្តិហេតុនានា និងគ្រប់គ្រងឧស្ម័ននិងវត្ថុរាវពុលនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃដំណើរការស្លប្រេង។ ប្រសិនបើអ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នក កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យរោងចក្រស្លប្រេងមានសុវត្ថិភាព យុទ្ធនាការរបស់អ្នកអាចផ្តោតទៅលើគំនិតទាំងនេះមួយចំនួន ៖

ការតាមដានការបំពុលខ្យល់ អាចកំណត់អំពីបញ្ហានានា និងបញ្ឈប់ភាពអាសន្នមុននឹងវាកើតឡើង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយគួរតាមដានខ្យល់ និងឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើពួកគេមិនតាមដានការបំពុលទេ សហគមន៍នានាអាចតាមដាន មើលមធ្យោបាយកងពលធុងទឹក

2 workers inspect a pipe.

អាចជំនួសអណ្តាតភ្លើងឧស្ម័នដោយមធ្យោបាយសុវត្ថិភាព ដូចជាការកែប្រែឧស្ម័នសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

អាងស្តុកប្រេងឆៅ សាំង និងសារធាតុដទៃទៀត ជួនកាលបញ្ចេញចំហាយពុលក្នុងពេលដែលចាក់វាចូលក្នុងអាង, ចាក់ចេញ, ឬសម្អាត។ ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងចំហាយទាំងនេះដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និងទម្រង់ការល្អប្រសើរមួយចំនួន។ ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមើលនិងជួសជុលអាងស្តុកនិងសន្ទះបិទបើករបស់វាជាប្រចាំ ដើម្បីបង្ការការធ្លាយទៅក្នុងខ្យល់និងទឹកក្រោមដី។

កប៉ាល់ដឹកប្រេងនិងសាំង អាចបញ្ចេញចំហាយទៅក្នុងខ្យល់ និងធ្លាយវត្ថុរាវទៅក្នុងទឹក។ គួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ ដើម្បីបង្ការការកំពប់និងចំហាយពុល។ កប៉ាល់បែបនេះគួរមានសម្បកទ្រនាប់ពីរឬបីជាន់ដើម្បីបង្ការការកំពប់។

ទឹកសំណល់ដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីពុលច្រើនតែកំពប់ឬជ្រាបទៅក្នុងទឹកក្រោមដី។ តាមរយៈការសាងសង់និងថែទាំប្រព័ន្ធទឹកសំណល់ យើងអាចចៀសវាងបញ្ហាទាំងនេះបាន។

ប្រេងឆៅដែលកខ្វក់បង្កើតកាកសំណល់កាន់តែច្រើន ហើយបំពុលខ្យល់និងទឹក ជាពិសេសបើរោងចក្រត្រូវផលិតប្រេងកាន់តែសុទ្ធនិងស្រាល។ ការស្លប្រេងដែលស្អាត ធ្វើឲ្យមានការបំពុលតិច។