Hesperian Health Guides

តួនាទីយេនឌ័រ និងជំងឺកាមរោគ

នៅក្នុងជំពូកនេះ ៖

មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យជំងឺកាមរោគឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយ នោះគឺដោយសារតួនាទីយេនឌ័រ គ្មានភាពយុត្តិធម៌ ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចការពារខ្លួនឯងបាន។

តួនាទីយេនឌ័រទាំងនោះរួមមាន ការរំពឹងថាស្ត្រីនិងបុរសគួរមានឥរិយាបថបែបណានៅក្នុងសម្ពន្ធផ្លូវភេទ។ នៅពេលដែលបុរសត្រូវបានរំពឹងថា អាចគ្រប់គ្រងលើរបៀបនិងពេលវេលានៃការរួមភេទ នោះពួកគេប្រហែលជាមិនគិតពីអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីទេ, ហើយជាញឹកញាប់ ស្ត្រីជឿថាអារម្មណ៍របស់ពួកគេ គឺមិនសំខាន់ឡើយ។ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ការជំងឺកាមរោគ បុរសនិងស្ត្រីត្រូវចាំបាច់ជជែកគ្នាយ៉ាងស្មោះត្រង់ អំពីការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព ហើយព្រមព្រៀងគ្នាដាក់បញ្ចូលការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាព ជាផ្នែកមួយនៃសម្ពនមេត្រីរបស់ពួកគេ។

សម្រាប់ព័ត៌មាននិងការពិភាក្សាបន្ថែមអំពីតួនាទីយេនឌ័រ ចំណូលចិត្តផ្លូវភេទ និងសុខភាព សូមមើល ជំពូកទី៣ ៖ យេនឌ័រ និងសុខភាព, និង ជំពូកទី៤ ៖ ចំណូលចិត្តផ្លូវភេទ និងសុខភាពផ្លូវភេទ

3 women thinking while they watch a presentation about condom use.
គាត់នឹងចោទខ្ញុំថាមានប្រុសផ្សេងមិនខាន....
ពួកយើងបានសាកល្បងប្រើស្រោមអនាម័យដែរ ប៉ុន្តែវាមិនដូចធម្មជាតិ ដូច្នេះយើងក៏ឈប់ប្រើទៅ។
ឲ្យអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ ប្រើស្រោមអនាម័យទៅ។ ខ្ញុំមានដៃគូតែម្នាក់ ដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភពីជំងឺកាមរោគទេ។

ប្រើប្រាស់ល្ខោនសម្តែងដើម្បីពិភាក្សាអំពីតួនាទីយេនឌ័រ និងជំងឺកាមរោគ

ការបង្កើតល្ខោនហើយសម្តែងវាជាមួយក្រុម គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីក្រឡេកមើលទៅលើតួនាទីយេនឌ័រ ពីរបៀបដែលវាបង្កើតរបាំងរារាំងមិនឲ្យមានការបង្ការជំងឺកាមរោគ។ មនុស្សចូលចិត្តល្ខោនវិទ្យុនិងល្ខោនទូរទស្សន៍ ព្រោះតួអង្គតែងតែជួបបញ្ហា ហើយសាច់រឿងមានបញ្ចូលនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើន។ ល្ខោនសម្តែងអាចបង្ហាញពីតួអង្គកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាជជែកពីបញ្ហានោះនៅក្រៅទេ ដូចជាបុរសឲ្យប្រាក់ដល់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ ឬបុរសមានសម្ពនផ្លូវភេទជាមួយបុរសម្នាក់ទៀត។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ល្ខោនសម្តែងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរនានាដែលនឹងជួយស្ត្រីនិងបុរសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពផ្លូវភេទរបស់ពួកគេ។ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ល្ខោនសម្តែងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែលតួនាទីយេនឌ័រ មានឥទ្ធិពលទៅលើសម្ពនផ្លូវភេទរបស់មនុស្ស។

ល្ខោនសម្តែងនៅទំព័របន្ទាប់ គឺជាគំរូ ដែលបង្ហាញពីរបៀបរួមបញ្ចូលគ្នារវាងល្ខោនសម្តែង និងការពិភាក្សា។ អ្នកក៏អាចកែច្នៃល្ខោនសម្តែងនេះ ដោយប្រើតួអង្គនិងស្ថានភាពឲ្យត្រូវនឹងបរិបទក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកផងដែរ។

នេះជាវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យល្ខោនសម្តែងមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការពិភាក្សា៖

 • ផ្តល់មនោសញ្ចេតនាឲ្យតួអង្គ និងមូលហេតុសមរម្យចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេ។
 • បង្ហាញតួអង្គដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុស រួចក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អប្រសើរ។
 • រិះរកវិធីបញ្ចូលបញ្ហាទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តរួមភេទ, ភាពខុសគ្នានៃអំណាចរបស់តួអង្គទាំងនោះ, និងពីរបៀបដែលមនុស្សក្នុងវ័យផ្សេងៗគ្នា ធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីផ្លូវភេទ។
ល្ខោនគំរូ អំពីជំងឺកាមរោគ


តួអង្គ ៖
នីណា ៖ អាយុ ១៨ឆ្នាំ, កាន់សាសនា, រៀបការជាមួយ រ៉ាជីត និងមានកូន ៣នាក់
រ៉ាជីត ៖ អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ, រៀបការជាមួយនីណា, ដឹកទំនិញទៅទីក្រុងជាញឹកញាប់, មានមិត្តស្រីឈ្មោះ រូប៉ា នៅឯភូមិមួយទៀត
រូប៉ា ៖ មិត្តស្រីរបស់រ៉ាជីត, មានកូនជាមួយរ៉ាជីត
ម៉ូហាន ៖ រៀបការនិងស្មោះត្រង់ជាមួយ ម៉ាយ៉ា, ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ប៉ុន្តែមិនដឹង
ម៉ាយ៉ា ៖ បុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងភូមិ, រៀបការជាមួយម៉ូហាន
ជីតា ៖ រកស៊ីផ្លូវភេទនៅទីក្រុង

រូប៉ា នាំកូនរបស់នាងដែលឈឺ ទៅជួបជាមួយ ម៉ាយ៉ា ដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ ម៉ាយ៉ាពិនិត្យទារក បន្ទាប់មកជជែកជាមួយរូប៉ា អំពីមេរោគអេដស៍។ សួរនាងថាតើមិត្តប្រុសរបស់នាង ប្រើស្រោមអនាម័យឬទេ, រូប៉ាឆ្លើយថា ទេ។ (អ្នកអាចបញ្ឈប់ត្រឹមនេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្ការជំងឺកាមរោគ ក្នុងស្ថានភាពរបស់រ៉ូប៉ា)។

ម៉ាយ៉ាប្រាប់រូប៉ាថា ទោះបីប្តីរបស់គាត់ស្មោះត្រង់នឹងគាត់ក៏ដោយ ក៏ពួកគេតែងតែប្រើស្រោមអនាម័យដែរ ព្រោះប្តីគាត់ធ្វើបានរួមភេទជាមួយអ្នកផ្សេងកាលពីមុន។ មុនដំបូង ម៉ូហានមិនចង់ប្រើវាទេ ប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាប់ហើយ។ (អាចឈប់និងពិភាក្សាត្រង់ចំណុចនេះបាន)។

ខណៈពេលនោះ រ៉ាជីតកំពុងបើករថយន្តទៅទីក្រុង។ នៅយប់នោះ គាត់បានទៅរកសេវារួមភេទពី ជីតា។ (ឈប់ និងពិភាក្សាត្រង់នេះម្តងទៀត)។

ជីតាទាមទារឲ្យប្រើស្រោមអនាម័យ ធ្វើឲ្យរ៉ាជីត ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង! សហជីពស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ បានបង្រៀននាងអំពីមេរោគអេដស៍ ហើយពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងទាមទារឲ្យភ្ញៀវប្រើស្រោមអនាម័យ។ រ៉ាជីតធ្លាប់បានរួមភេទជាមួយស្ត្រីជាច្រើន ប៉ុន្តែជីតាជាស្ត្រីដំបូងដែលឲ្យគាត់ប្រើស្រោមអនាម័យ។ គាត់ប្រកែកនាពេលដំបូង ប៉ុន្តែជីតាបង្ហាញកាយវិកាសិចស៊ីនៅពេលប្រើស្រោមអនាម័យ ទើបរ៉ាជីតយល់ព្រម។ (ឈប់និងពិភាក្សាម្តងទៀត)។

រ៉ាជីត ត្រឡប់ទៅរក នីណា វិញ នៅពេលព្រឹក។ គាត់ចងចាំពីអ្វីដែលជីតា និយាយអំពីមេរោគអេដស៍។ រ៉ាជីតពិចារណាថាត្រូវជជែកជាមួយប្រពន្ធពីការប្រើស្រោមអនាម័យ ប៉ុន្តែក៏សម្រេចថា នាងនឹងសង្ស័យលើគាត់។ នាយប់នោះ រ៉ាជីត និង នីណា ក៏រួមភេទដោយមិនប្រើស្រោមអនាម័យ។

(ល្ខោនសម្តែងអាចបន្តជាមួយសាច់រឿងបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែអ្នកអាចបញ្ចប់ត្រឹមនេះ។ ពិភាក្សាពីអ្វីដែលបានកើតឡើង និងពីអ្វីដែលអ្នកចូលរួមគិតថា នឹងកើតឡើង។ មើលសំណួរនៅជំហានទី៤ នៃសកម្មភាពនេះ នៅទំព័របន្ទាប់)។

សកម្មភាព ល្ខោនសម្តែងអំពី ជំងឺកាមរោគ


មុននឹងអនុវត្តសកម្មភាពនេះ ចូរបង្កើតល្ខោនសម្តែងសិន។ គួរមានស្ថានភាពជាច្រើនដែលភ្ជាប់តួអង្គទាំងឡាយ តាមរយៈសម្ពនផ្លូវភេទ។

 1. ដើម្បីចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលរួម យល់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកាមរោគ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមសកម្មភាព ត្រូវប្រាកដថាអ្នកចូលរួម យល់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកាមរោគ។ ប្រសិនបើមិនទាន់លេងល្បែងចាប់ដៃ ទេ នោះអ្នកគួរអនុវត្តល្បែងនោះជាមុន។
 2. នៅពេលក្រុមត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយ ស្នើសុំតួអង្គផ្សេងៗសម្រាប់ល្ខោនសម្តែងដែលអ្នកបានសរសេរ។ ប្រាប់សាច់រឿងដល់ពួកគេ ហើយផ្តល់ពេល២-៣នាទី ឲ្យពួកគេគិតអំពីការសម្តែង។
 3. នៅពេលដែលតួអង្គកំពុងសម្តែងល្ខោន ចូរបង្អាក់ត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដើម្បីសួរថា តើសកម្មភាពរបស់ពួកគេ គួរធ្វើឲ្យរាលដាល ឬជួយបង្ការជំងឺកាមរោគ។ អ្នកក៏អាចសួរនៅគ្រប់ចំណុចផងដែរ ថាតើតួអង្គគួរធ្វើដូចម្តេចវិញដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួននិងដៃគូខ្លួន។
 4. 3 women speaking in a small group.
  តើអ្នកគិតថាតួអង្គនៅក្នុងរឿង គួរធ្វើបែបណានៅពេលនេះ?
  ខ្ញុំគិតថា រូប៉ា គួរសម្រេចចិត្តសុំឲ្យរ៉ាជីត ប្រើស្រោមអនាម័យ។ ព្រោះគាត់ដឹងថារ៉ាជីត រួមភេទជាមួយស្ត្រីដទៃទៅហើយ។
  ខ្ញុំចង់ថា តើជីណាធ្វើដូចម្តេចនៅពេលរួមភេទប្រើស្រោមអនាម័យ ទើបរ៉ាជីត ចូលចិត្ត។
 5. នៅចុងបញ្ចប់នៃល្ខោនសម្តែង ប្រាប់អ្នកសម្តែងឲ្យចូលមករួមក្រុមវិញ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលតួនាទីយេនឌ័រ មានឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធភាពនៃការការពារខ្លួនឬដៃគូខ្លួនពីជំងឺកាមរោគ។

  អ្នកក៏អាចសួរពួកគេដែរថា តើតួអង្គនីមួយៗសក្តិសមនឹងការរំពឹងទុកនៃយេនឌ័រដែរឬទេ។ តើវិសមភាពយេនឌ័រ ធ្វើឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងការសម្តែង ពិបាកការពារខ្លួនពីជំងឺកាមរោគ ដូចម្តេចខ្លះ?

  តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើតួអង្គមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នា អំពីសម្ពនផ្លូវភេទ, និងថាតើពួកគេអាចផ្តល់ភាពស្រើបស្រាលឲ្យគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច? តើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចំណុចនេះពិបាកនឹងកើតឡើង?

សកម្មភាព ល្បែងកំសាន្តអំពីជំងឺកាមរោគ

អ្នកអាចកែច្នៃល្បែងកំសាន្តអំពីផែនការគ្រួសារ ដើម្បីពិភាក្សាពីការណ៍ពិតអំពីជំងឺកាមរោគ និងពីរបៀបបង្ការកុំឲ្យជំងឺកាមរោគឆ្លងរាលដាល។ ការពិភាក្សាក្នុងអំឡុងល្បែងកំសាន្តអំពីជំងឺកាមរោគ នឹងជួយក្រុមរបស់អ្នក៖

 • ធ្វើតេស្ត៍ថាតើពួកគេយល់ដឹងអ្វីខ្លះពីជំងឺកាមរោគផ្សេង។
 • រិះរកមូលហេតុ ថាហេតុអ្វីទើបស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការបង្ការជំងឺកាមរោគ។
 • អនុវត្តការពន្យល់អំពី ថាតើហេតុអ្វីការបង្ការជំងឺកាមរោគ មានសារសំខាន់សម្រាប់សុខភាពស្ត្រី។
 • ស្វែងយល់ថាតើពួកគាត់ចង់ចឹងពីអ្វីបន្ថែមទៀត។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបបង្កើតល្បែងកំសាន្ត និងពីរបៀបលេង

illustration of the below: a stack of health fact cards, with a check mark on the back of each.

ដើម្បីរៀបចំ ៖ បង្កើតសំណួរអំពីការណ៍ពិតនៃជំងឺកាមរោគ។ តារាងជំងឺកាមរោគ មានព័ត៌មានអំពីជំងឺកាមរោគ ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតជាសំណួរដូចខាងក្រោម។ (ចម្លើយមានបញ្ចូលនៅទីនេះសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែចូរកុំសរសេរនៅលើសន្លឹកក្រដាស។ ចូរធ្វើក្រដាសចម្លើយដាច់ដោយឡែក)។

sample health fact questions.
ការថើបមិនធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីគ្នាទេ។ ពិត ឬមិនពិត?
(ចម្លើយ៖ ពិត)
HAW Ch5 Page 124-2.png
រកជំងឺកាមរោគចំនួន ៣ ដែលអាចឆ្លងពីម្តាយទៅទារកក្នុងអំឡុងពេលពរពោះ ឬពេលសម្រាល។
(ចម្លើយ៖ ៣ក្នុងចំណោមទាំងនេះ៖ ជំងឺស្វាយ មេរោគអេដស៍ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទបេ ជំងឺប្រមេះទឹកបាយ ប្រមេះទឹកថ្លា)
HAW Ch5 Page 124-2.png
អ្នកដែលមានជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា តែងតែមានរោគសញ្ញា។ ពិត ឬមិនពិត?
(ចម្លើយ៖ មិនពិតទេ)
HAW Ch5 Page 124-2.png
រកជំងឺកាមរោគចំនួន ២ ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីលែងមានកូន ប្រសិនបើមិនព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យ។
(ចម្លើយ៖ ២ក្នុងចំណោមទាំងនេះ៖ ជំងឺប្រមេះទឹកថ្លា ប្រមេះទឹកបាយ ជំងឺទ្រីកូម៉ូណាស)
a stack of discussion cards, with a question mark on the back of each.

សំណួរពិភាក្សាអំពីជំងឺកាមរោគ។ ដើម្បីបង្កើតសំណួរពិភាក្សា ចូរគិតអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការលំបាកក្នុងការការពារខ្លួនពីជំងឺកាមរោគ។ គ្មានចម្លើយដែលខុស ឬត្រូវ ចំពោះសំណួរទាំងនេះទេ។ គោលបំណងគឺដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពទាំងនោះជាក្រុម។ នេះជាឧទាហរណ៍ខ្លះ៖

sample discussion cards.
ក្លារ៉ា និងអេស្ទីបាន បានរៀបការជាមួយគ្នារយៈពេល ៦ឆ្នាំហើយ ហើយពួកគេមានកូន ៣នាក់។ អេស្ទីបាន បានទៅធ្វើការនៅទីក្រុងជាកម្មករសំណង់ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ មិនយូរប៉ុន្មាន បន្ទាប់ពីគាត់ត្រឡប់មកស្រុកវិញ ក្លារ៉ាចាប់ផ្តើមមានហូរទឹកពណ៌លឿងពីទ្វារមាស។ គាត់មានក្តីអាម៉ាស់ជាខ្លាំង និងមិនហ៊ានប្រាប់អេស្ទីបានទេ ហើយក៏មិនហ៊ានប្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែរ។


តើក្លារ៉ាគួរធ្វើដូចម្តេច? តើអ្នកគិតថាអេស្ទីបាននឹងធ្វើដូចម្តេច បើក្លារ៉ាប្រាប់គាត់? ហេតុអ្វី?
HAW Ch5 Page 125-2.png
អនិស្សា មានផ្ទុកមេរោគអេស៍ តាំងពីនាងកើតមកម្ល៉េះ។ រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ថ្នាំពេទ្យដោយមិនគិតថ្លៃ ហើយនាងជាក្មេងស្រីដែលមានសុខភាពល្អ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន បុរសដែលនាងស្រឡាញ់ បានសុំនាងរៀបការ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងប្រាប់គាត់ថានាងមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ បុរសនោះក៏ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពីនាង។ ក្រោយមកទៀត នាងបានជួបជាមួយនឹង មីឡាន។ ពួកគេសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ហើយគាត់និយាយថាគាត់ចង់រៀបការជាមួយនាង និងបង្កើតគ្រួសារជាមួយគ្នា។ អនិស្សាមិនហ៊ានប្រាប់មីឡាន ថាគាត់ផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទេ ដោយខ្លាចមីឡានបោះបង់គាត់ចោលទៀត។

តើអនិស្សាគួរធ្វើដូចម្តេច? តើមីឡានគួរធ្វើដូចម្តេច? ហេតុអ្វី?

ដើម្បីលេង៖ នៅពេលក្រុមឬអ្នកលេង ដើរដល់ត្រង់សំណួរពិភាក្សា ចូរប្រាប់ពួកគេឲ្យគិតអំពីដំណោះស្រាយផ្សេងៗ បន្ទាប់មក ពន្យល់ដល់ក្រុមទាំងមូល ថាហេតុអ្វីដំណោះស្រាយមួយ ប្រសើរជាងដំណោះស្រាយដទៃទៀត។ ជំរុញឲ្យអ្នកដទៃក្នុងក្រុម ឡើងផ្តល់យោបល់ផងដែរ។

នៅពេលល្បែងកំសាន្តបានបញ្ចប់ ចូរស្នើសុំឲ្យអ្នកលេងទាំងឡាយ រៀបរាប់ពីចំណុចខ្លះៗដែលពួកគេបានរៀនពីសកម្មភាពនេះ។ សួរថាតើមានបញ្ហាឬព័ត៌មានដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកាមរោគ ដែលពួកគេចង់ពិភាក្សា ឬរៀនសូត្របន្ថែមដែរឬទេ។ កត់សម្គាល់ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេ ដើម្បីធ្វើផែនការសម្រាប់សកម្មភាពដទៃទៀត។ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព៖ ០៥ មករា ២០២៤