Hesperian Health Guides

ជម្រើសនៃបង្គន់

នៅក្នុងជំពូកនេ:

គ្មានបង្គន់ប្រភេទណាមួយដែលល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រប់សហគមន៍ឬផ្ទះសម្បែងទាំងអស់នោះទេ ដូច្នេះជាការសំខាន់គឺត្រូវយល់ដឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃបង្គន់នីមួយ។ បង្គន់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកកាកសំណល់ មានភាពស្មុគ្រស្មាញក្នុងការសាងសង់ ដូច្នេះសៀវភៅនេះនឹងរៀបរាប់តែបង្គន់ដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិចតួច ឬមិនប្រើសោះ។ “ការជ្រើសរើសបង្គន់ដែលត្រឹមត្រូ” វសកម្មភាព អាចជួយសម្រេចថា តើបង្គន់ណាមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់តម្រូវការក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

បង្គន់ដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិចតួច ឬមិនប្រើសោះ

EHB Ch7 page 118-1.png
EHB Ch7 page 118-2.png
EHB Ch7 page 118-3.png
បង្គន់ជីកំប៉ុសធម្មតាសម្រាប់ការដាំដើមឈើ
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលប្រជាជនចង់ដាំដើមឈើ និងអាចគ្រប់គ្រងបង្គន់ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងបាន
បង្គន់ស្ងួតបង្វែរទឹកនោម
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់កាកសំណល់មនុស្សដែលបានកែច្នៃ ទៅធ្វើជាជី និងនៅកន្លែងដែលទឹកក្រោមដីមានកម្រិតខ្ពស់ ឬមានការប្រឈមទៅនឹងទឹកជំនន់
បង្គន់ជីកំប៉ុសមានរណ្តៅពីរ
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់កាកសំណល់មនុស្សដែលបានកែច្នៃ ទៅធ្វើជាជី
EHB Ch7 page 118-4.png
EHB Ch7 page 118-5.png
EHB Ch7 page 118-6.png
បង្គន់ចាក់ទឹក
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលទឹកក្រោមដីនៅជ្រៅ និងកន្លែងដែលប្រជាជនប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់លាងសម្អាតគូថ
បង្គន់រណ្តៅកែលម្អ ដោយមានខ្យល់ចេញចូល
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលទឹកក្រោមដីនៅជ្រៅ និងគ្មានការប្រឈមទៅនឹងទឹកជំនន់
បង្គន់រណ្តៅបិតជិត
ល្អបំផុតសម្រាប់កន្លែងដែលទឹកក្រោមដី នៅជ្រៅ និងគ្មានការប្រឈមទៅនឹងទឹកជំនន់

ចំណាំ ៖ រូបភាពទាំងនេះបង្ហាញពីបង្គន់ដែលមិនមានទ្វារ និងមិនមានគម្របពីលើប្រហោងបង្គន់ ដើម្បីឲ្យអ្នកបានឃើញពីអ្វីៗដែលមាននៅខាងក្នុង។ បង្គន់ទាំងអស់គួរមានទ្វារ រីឯប្រហោងបង្គន់គួរតែមានគម្របពេលមិនប្រើប្រាស់។ ម្យ៉ាងទៀត គួរតែសង់បង្គន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រាប់គ្នានៅក្នុងសហគមន៍អាចប្រើប្រាស់វា

កន្លែងដែលគួរសាងសង់បង្គន់

 Illustration of the below: Toilet shelter with arrows showing distance to river, spring box and well.
លើសពី២០ម៉ែត្រពីស្ទឹង
លើសពី២០ម៉ែត្រពីកន្លែងទឹកចេញ
លើសពី២០ម៉ែត្រពីអណ្តូង
បង្គន់គួរតែនៅចម្ងាយ២០ម៉ែត្រយ៉ាងតិច ឆ្ងាយពីប្រភពទឹកនៅពេលសម្រេចចិត្តអំពីទីកន្លែងដែលគួរសាងសង់បង្គន់ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកនឹងបំពុលទឹកអណ្តូង ឬទឹកក្រោមដីទេ។ ឱកាសនៃការបំពុលទឹកក្រោមដី អាស្រ័យស្ថានភាពក្នុងតំបន់ ដូចជាប្រភេទដីដាំដំណាំ ភាពសើមនៃផ្ទៃដី និងជម្រៅនៃទឹកក្រោមដី។ ប៉ុន្តែមានក្បួនទូទៅមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យប្រាកដថា ស្ថានភាពទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព។

បាតក្រោមរបស់រណ្តៅ(ប្រសិន បើជាបង្គន់រណ្តៅ) ឬអាង (ប្រសិនបើវាជាបង្គន់ស្ងួត ឬបង្គន់ជីកំប៉ុស) គួរតែមានកម្ពស់យ៉ាងតិច២ម៉ែត្រកន្លះ ពីខាងលើទឹកក្រោមដី។ ប្រសិនបើអ្នកជីករណ្តៅសម្រាប់បង្គន់លើដីដែលមានភាពសើមខ្លាំង ឬនៅក្នុងរណ្តៅមានទឹកនោះវាជាកន្លែងមិនល្អសម្រាប់ការ សង់បង្គន់។ ត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាមានភាពខ្ពស់ខ្លាំងជាងនៅរដូវប្រាំង។ មិនត្រូវសាងសង់បង្គន់រណ្តៅនៅកន្លែងដែលលិចទឹកទេ។

នៅពេលដែលមានការប្រឈមទៅនឹងការបំពុលទឹកក្រោមដីដោយសារបង្គន់រណ្តៅ គួរពិចារណាទៅលើការសាងសង់បង្គន់លើដីវិញ(ដូចជា បង្គន់ស្ងួត)

ទឹកក្នុងដីហូរចុះទៅក្រោម។ ដូច្នេះបើគ្មានជម្រើសទេ ពោលគឺត្រូវតែសាងសង់បង្គន់នៅកន្លែងដែលមានការប្រឈមទៅនឹងការបំពុលទឹកក្រោមដី នោះត្រូវសាងសង់នៅពីក្រោមខ្សែទឹក ក្បែរអណ្តូងជិតៗនោះ។

Village with arrows showing placement of pit toilet and well.
កាកសំណល់ចេញពីរបង្គន់ណ្តៅ ចូលទៅក្នុងទឹកក្រោមដី
ទឹកអណ្តូងសម្រាប់ផឹក
អណ្តូងគួរតែស្ថិតនៅពីខាងលើបង្គន់រណ្តៅ ព្រោះទឹកក្រោមដីហូរចុះទៅក្រោម។

បង្គន់រណ្តៅបិតជិត

A shelter over a closed pit toilet.

បង្គន់រណ្តៅបិតជិតមានកម្រាលបង្គន់ដែលមានប្រហោង និងមានគម្របសម្រាប់បិតប្រហោងនោះពេលមិនប្រើប្រាស់។ កម្រាលនោះអាចធ្វើពីឈើ ស៊ីម៉ង់ត៍ ឬ ឈើហ៊ុបគ្របដោយដី។ កម្រាលស៊ីម៉ង់ត៍ការពារមិនឲ្យទឹកចូល និងប្រើបានច្រើនឆ្នាំ។ បង្គន់រណ្តៅបិតជិតគួរមានរៀបឥដ្ឋលើជញ្ជាំងរណ្តៅ ឬរង្វង់ទម្រស៊ីម៉ង់ត៍ ដើម្បីការពារមិនឲ្យកម្រាលបង្គន់ឬរណ្តៅបង្គន់បាក់ស្រុត។ (ដើម្បីសាងសង់កម្រាលស៊ីម៉ង់ត៍ និងរង្វង់ទម្រ)។

បង្គន់រណ្តៅកែលម្អ ដោយមានខ្យល់ចេញចូល(VIP) ដែលបានបង្ហាញនៅលើទំព័រប្រើប្រាស់បំពង់រន្ធខ្យល់មួយដើម្បីបន្ថយក្លិននិងរុយ។

បញ្ហាមួយរបស់បង្គន់រណ្តៅ គឺថាបង្គន់មិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេនៅពេលដែលរណ្តៅពេញ។ ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីរណ្តៅដែលពេញ យើងអាចដាំដើមឈើនៅលើកន្លែងនោះតែម្តង។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ត្រូវលើកកម្រាលចានបង្គន់ រង្វង់ទម្រ និងបន្ទប់ចេញ ហើយគ្របកាកសំណល់ដោយដីលាយជាមួយរុក្ខជាតិស្ងួតកម្រាស់៣០សង្ទីម៉ែត្រ(២កម្រាស់ប្រអប់ដៃ)។ ទុករយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីឲ្យកាកសំណល់រលួយ ទើបបំពេញដីបន្ថែមទៀត រួចដាំដើមឈើ។

ជម្រើសមួយទៀតគឺបន្ថែមដីឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលកំពុងប្រើប្រាស់ ហើយទុកវាចោលរយៈពេល២ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យកាកសំណល់រលួយ។ បន្ទាប់មកជីកយកវាចេញ ហើយប្រើប្រាស់កាកសំណល់ធ្វើជាជី រួចប្រើប្រាស់រណ្តៅជាថ្មីម្តងទៀត។ ត្រូវលាងសម្អាតដៃជានិច្ចបន្ទាប់ពីរៀបចំនិងជីកដីក្បែរបង្គន់។

ដើម្បីសាងសង់បង្គន់រណ្តៅបិតជិត

EHB Ch7 page 120-2.png
 1. ១. ជីករណ្តៅដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតិចជាង១ម៉ែត្រ និងជម្រៅយ៉ាងតិច២ម៉ែត្រ។

 2. EHB Ch7 page 120-3.png
 3. ២. ដាក់ថ្ម ឬឥដ្ឋ ឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅជុំវិញមាត់រណ្តៅ ដើម្បីទ្រកម្រាលចានបង្គន់ និងរណ្តៅកុំឲ្យបាក់ស្រុត។ បើធ្វើរង្វង់ទម្រពីស៊ីម៉ង់ត៍ នោះកាន់តែល្។

 4. EHB Ch7 page 120-4.png
 5. ៣. ធ្វើកម្រាលបង្គន់ និងបន្ទប់ដាក់ពីលើរណ្តៅ។ ជាការល្អបំផុតគួរប្រើកម្រាលបង្គន់ធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត៍ តែក៏អាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមាននៅនឹងកន្លែង ដូចជាបន្ទះឈើ ឬដើមឫស្សីរួចប្រឡាក់ភក់ពីលើក៏បានដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ឈើធ្វើជាកម្រាលបង្គន់ គួរប្រើឈើដែលមិនងាយពុកយ៉ាងងាយ។
វិធីធ្វើកម្រាលបង្គន់ស៊ីម៉ង់ត៍

កម្រាលបង្គន់ស៊ីម៉ង់ត៍ដែលសង់បានល្អ អាចប្រើប្រាស់បានជាច្រើនឆ្នាំ។ ស៊ីម៉ង់ត៍មួយបាវ៥០គីឡូក្រាម អាចធ្វើកម្រាលបង្គន់បាន៤ ឬកម្រាលបង្គន់២ និងរង្វង់ទម្រ២(សូមមើលទំព័របន្ទាប់)។ អ្នកក៏ត្រូវការសរសៃដែក ឥដ្ឋ និងក្តារ ដើម្បីបង្កើតជាពុម្ព និងបន្ទះឈើកាត់ឲ្យបានរាងជាប្រហោងសោរ។ កម្រាលបង្គន់អាចមានរាងមូលឬបួនជ្រុង។

១. ក្រាលកម្រាលប្លាស្ទិក ឬសំបកបាវស៊ីម៉ង់ត៍លើដីរាប។ នៅលើក្រដាស ចូរដាក់រៀបពុម្ពធ្វើពីឥដ្ឋឬក្តារបណ្តោយ១២០
EHB Ch7 page 121-1.png
និងទទឹង៩០សង្ទីម៉ែត្រ និងកម្រាស់៦សង្ទីម៉ែត្រ។
២. ដាក់ឈើរាងប្រហោងសោរធ្វើជាពុម្ពនៅផ្នែកកណ្តាលដើម្បីធ្វើជាប្រហោងចានបង្គន់។ អ្នកក៏អាចប្រើដុំឥដ្ឋដើម្បីធ្វើជាប្រហោង
EHB Ch7 page 121-2.png
រួចធ្វើឲ្យមានរាងល្អស្អាតក្រោយពីចាក់ស៊ីម៉ងចូលទៅក៏បាន។
៣. លាយស៊ីម៉ង់ត៍១ភាគ គ្រួស២ភាគ ខ្សាច់៣ភាគ និងទឹកល្មមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឲ្យវាសើមប៉ុន្តែលាយចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អ។
EHB Ch7 page 121-3.png
ចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ចូលទៅក្នុងពុម្ពឲ្យបានកម្ពស់ត្រឹមពាក់កណ្តាលពុម្ព។
៤. ដាក់សរសៃដែកពង្រឹងទំហំ៣ម.មពីលើស៊ីម៉ង់ត៍សើម។ ប្រើសរសៃដែកចំនួន៤ទៅ៦សរសៃ
EHB Ch7 page 121-4.png
តាមទិសដៅបណ្តោយនិងទទឹង។ ដាក់ដៃកាន់ដែលធ្វើពីដែកកម្រាស់៨ទៅ១០ម.ម នៅគែមនីមួយ។
៥ . ចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ដែលនៅសល់ និងពង្រាយវាឲ្យស្មើដោយបន្ទះឈើ។
EHB Ch7 page 121-5.png
៦. ដកពុម្ពរន្ធប្រហោងចេញនៅពេលស៊ីម៉ង់ត៍ចាប់ផ្តើមរឹង(៣ម៉ោងក្រោយ)។ បើអ្នកប្រើដុំឥដ្ឋសម្រាប់ធ្វើជាប្រហោង ដកវាចេញ រួចរៀបចំរន្ធនោះឲ្យមានរាងជាប្រហោងសោរ។ គ្របកម្រាលបង្គន់ដោយក្រណាត់ ឬបាវសើម ឬកម្រាលប្លាស្ទិកនៅពេលយប់។ ចាក់ទឹកឲ្យសើមច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ។ ការធ្វើឲ្យសើមជានិច្ចគឺដើម្បីឲ្យស៊ីម៉ង់ត៍រឹងបន្តិចម្តងៗ និងក្លាយទៅជាមាំល្អ។
៧. ពេលដែលស៊ីម៉ង់ត៍រឹងល្អ ដាក់វាទៅលើរណ្តៅ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យរណ្តៅកាន់តែមាំ អាចប្រើរង្វង់ទម្រចានបង្គន់ផងដែរ។ ៨. ធ្វើគម្របរន្ធបង្គន់ពីស៊ីម៉ង់ត៍ ឬឈើ។ និងធ្វើដៃវាឬធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យដកវាចេញដោយប្រើជើង ដែលអាចមិនឲ្យមេរាគឆ្លងមកដៃ។

EHB Ch7 page 121-6.png

ការកែលម្អកម្រាលចានបង្គន់

ដោយសារមេរោគនិងដង្កូវអាចជាប់នៅត្រង់ប្រហោង ការធ្វើកន្លែងជាន់បន្ថែមទៀត អាចកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាព។ ប្រសិនបើប្រជាជនចិត្តចង់អង្គុយ ត្រូវធ្វើរន្ធមូល និងចានអង្គុយធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត៍(សូមមើលទំព័របន្ទាប់)។
EHB Ch7 page 122-1.png


ដើម្បីធ្វើពុម្ពសម្រាប់អង្គុយ ត្រូវប្រើធុង២ដែលមានទំហំខុសគ្នា ធុងមួយដាក់ក្នុងធុងមួយទៀត។ ចន្លោះរវាងធុងខាងក្នុងនិងធុងខាងក្រៅ ត្រូវមានកម្រាស់ពីរបីអីុញ។ សង្កត់ធុងខាងក្នុងដោយថ្ម ដូច្នេះវាធ្លាក់ទៅផ្នែកខាងក្រោម។ ចាក់បំពេញស៊ីម៉ង់ត៍រាវចូលទៅក្នុងចន្លោះធុងទាំងពីរ។

វិធីធ្វើរង្វង់ទម្រកម្រាលបង្គន់

រង្វង់ទម្រអាចមានរាងមូល ឬបួនជ្រុង ធ្វើពីស៊ីម៉ង់ត៍ដែលមានប្រហោងផ្នែកកណ្តាល សម្រាប់ទ្រកម្រាលបង្គន់ និងបន្ទប់បង្គន់ និងជួយឲ្យរណ្តៅមិនបាក់ស្រុត។ ររង្វង់ទម្រដែលរៀបរាប់នៅទីនេះអាចប្រើជាមួយកម្រាលចាននៅទំព័និងសម្រាប់គ្រប់បង្គន់រណ្តៅទាំងអស់។ ទំហំនៃរង្វង់ទម្រ អាស្រ័យលើទំហំរបស់រណ្តៅ។

Km EHB Ch7 page 122-2.png
Km EHB Ch7 page 122-3.png
Km EHB Ch7 page 122-4.png
 1. ១. ក្រាលក្រណាត់ប្លាស្ទិក ឬថង់ស៊ីម៉ង់ត៍នៅលើដីរាប។
 2. ២. ធ្វើពុម្ពដោយឥដ្ឋ ឬរបាឈើ ឬទាំងពីរចូលគ្នា។ ចំពោះកម្រាលបង្គន់ដែលមានទំហំ១២០គុណ៩០សង្ទីម៉ែត្រ នោះរង្វង់ទម្រផ្នែកខាងក្រៅគឺ១៣០សង្ទីម៉ែត្រគុណ១ម៉ែត្រ និងផ្នែកខាងក្នុងគឺ១ម៉ែត្រគុណ៧០សង្ទីម៉ែត្រ។
 3. ៣. លាយស៊ីម៉ង់ត៍១ភាគ គ្រួស២ភាគ និងខ្សាច់៣ភាគ ជាមួយទឹកចំនួនល្មមដើម្បីឲ្យសើម និងជាប់បានល្អ។ ចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ឲ្យបានពាក់កណ្តាលពុម្ព។
 4. ៤ .ដាក់សរសៃដែកពង្រឹងទំហំ៣មីល្លីម៉ែត្រចំនួន២ដើមនៅជ្រុងនីមួយនៃរង្វង់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន អ្នកអាចធ្វើដៃកាន់នៅគែមរបស់រង្វង់ទម្រ។
 5. ៥. ចាក់ស៊ីម៉ង់ត៍ដែលនៅសល់បំពេញពុម្ព។ យកបន្ទះឈើវាតវាឲ្យរលោង។
 6. ៦. គ្របស៊ីម៉ង់ត៍ដោយបាវឬក្រណាត់សើមឬដោយប្លាស្ទិក និងទុកវាមួយយប់។ ចាក់ទឹកឲ្យសើមច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់៧ថ្ងៃ។
 7. Km EHB Ch7 Page 122-5.png

 8. ៧. នៅពេលដែលរង្វង់ទម្រឡើងរឹង លើកវាយកទៅដាក់នៅកន្លែងសង់បង្គន់។ តម្រឹមដីឲ្យស្មើ រួចដាក់រង្វង់ទម្រ រួចជីករណ្តៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់វា។ ដាក់ដីនៅផ្នែកខាងក្រៅរង្វង់ទម្រ ដើម្បីទប់វាឲ្យនៅនឹងមួយកន្លែង។
 9. ៨.ដាក់កម្រាលបង្គន់នៅពីលើ។ បន្ទាប់មកសាងសង់បន្ទប់។

បង្គន់រណ្តៅកែលម្អ ដែលមានរន្ធខ្យល់ចេញចូល(VIP)

EHB Ch7 page 123-1.png

បង្គន់ VIP គឺជាបង្គន់រណ្តៅបិទជិតដែលកាត់បន្ថយក្លិន និងរុយ។

របៀបដំណើរការរបស់បង្គន់ VIP

ខ្យល់កាត់ចុងបំពង់រន្ធខ្យល់ ហើយនាំក្លិនទៅជាមួយ។ បន្ទប់បង្គន់ធ្វើឲ្យបង្គន់ងងឹត ដូច្នេះសត្វរុយដែលនៅក្នុងរណ្តៅ នឹងហើរទៅរកពន្លឺដែលនៅចុងបំពង់រន្ធខ្យល់ ហើយ ក៏ជាប់អន្ទាក់សំណាញ់លួស រួចក៏ងាប់។

របៀបសាងសង់បង្គន់ VIP

 1. ១. ជីករណ្តៅជម្រៅ២ម៉ែត្រ និងមុខកាត់១ម៉ែត្រកន្លះ។ រៀបឥដ្ឋនៅផ្នែកខាងលើ ឬក៏ដាក់រង្វង់ទម្រស៊ីម៉ង់ត៍ឲ្យត្រូវនឹងទំហំរណ្តៅ។ ប្រសិនបើបន្ទប់នឹងមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំង(ធ្វើពីឥដ្ឋ ស៊ីម៉ង់ត៍ ឬឈើធ្ងន់) ត្រូវរៀបជញ្ជាំងឥដ្ឋពេញរណ្តៅតែម្តង លើកលែងតែបាតរណ្តៅ។ ទុកប្រហោងចន្លោះឥដ្ឋដើម្បីឲ្យទឹកជ្រាបចេញបាន។
 2. EHB Ch7 page 123-2.png
  ធ្វើរន្ធបំពង់ខ្យល់ប៉ុនគ្នានឹងបំពង់រន្ធខ្យល់
 3. ២. ធ្វើកម្រាលបង្គន់(សូមមើល វិធីធ្វើកម្រាលបង្គន់ស៊ីម៉ង់ត៍) ទំហំ១ម៉ែត្រកន្លះគុណ១ម៉ែត្រ ដោយមានរន្ធពីរ។ រន្ធទីពីរដែលនៅគែមកម្រាលបង្គន់ គឺសម្រាប់ដាក់បំពង់រន្ធខ្យល់។ ត្រូវធ្វើបំពង់រន្ធខ្យល់មិនឲ្យតិចជាង១១សង្ទីម៉ែត្រ។
 4. ៣. សាងសង់បន្ទប់ពីលើរណ្តៅនិងកម្រាលបង្គន់។
 5. ៤. ភ្ជាប់បំពង់រន្ធខ្យល់ដែលមានមុខកាត់យ៉ាងតិច១១សង្ទីមែត្រចូលទៅក្នុងរន្ធបំពង់ខ្យល់។ លាបបំពង់រន្ធខ្យល់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីស្រូបកម្តៅ និងធ្វើខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ គ្របចុងរបស់បំពង់រន្ធខ្យល់ដោយសំណាញ់មូស (ជាអាលុយមីញូម ឬដែកអីុណុក ទើបប្រើបានយូរ)។ ដាក់បំពង់រន្ធខ្យល់យ៉ាងតិច៥០សង្ទីម៉ែត្រពីខាងលើដំបូល ដើម្បីឲ្យខ្យល់អាចនាំក្លិនអាក្រក់ចេញ។

ដើម្បីប្រើប្រាស់និងថែទាំបង្គន់ VIP

EHB Ch7 page 123-3.png
ប្រសិនបើសំណាញ់ខូច ឬបំពង់របូត ត្រូវផ្លាស់វាភ្លាម
 • គ្របរន្ធបង្គន់នៅពេលមិនប្រើប្រាស់។
 • រក្សាផ្នែកខាងក្នុងនៃបន្ទប់ឲ្យងងឹត។
 • រក្សាបង្គន់ឲ្យស្អាតនិងលាងកម្រាលបង្គន់ឲ្យបានញឹកញាប់។

បើបំពង់ខ្យល់ស្ទះដោយសារសំបុកពីងពាង ត្រូវចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់។

បង្គន់ VIP អាចមានបញ្ហាដូចខាងក្រោម ៖

បើបន្ទប់មិនមានភាពងងឹតគ្រប់គ្រាន់ ឬបើមិនគ្របប្រហោងបង្គន់ទេ នោះរុយមិនហើរចេញតាមបំពង់រន្ធខ្យល់ទេ។ ហើយបើបន្ទប់មិនមានដំបូល ឬសំណាញ់ខូច ឬបំពង់ខ្យល់របូត នោះការគ្រប់គ្រងរុយមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចណាស់។