Hesperian Health Guides

ស្ត្រីនិងបុរសមានតម្រូវការខុសៗគ្នា

នៅក្នុងជំពូកនេ:

ស្ត្រីនិងបុរសមានតម្រូវការ និងទម្លាប់ខុសគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គន់។ បុរសអាចមានភាពងាយស្រួលជាងស្ត្រីក្នុងពេលបន្ទោរបង់នៅទីសាធារណៈឬកន្លែងវាល។ ស្ត្រីមានការចូលរួមខ្ពស់ជាងក្នុងការងារគ្រួសារ ដូចជាការថែទាំកុមារ ដងទឹកនិងរកឧស ដាំស្ល និងលាងសម្អាត។ ទាំងនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើឱកាសនៃការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកដែលសុវត្ថិភាព ស្អាត ផាសុក និងភាពឯកជន។

As women wait at a bus stop, a man urinates against a nearby wall.
ជាទូទៅបុរសមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបន្ទោរបង់ជាងស្ត្រី

ផែនការបង្គន់ដោយគិតពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រី

A woman and girl at a toilet shelter.

ការទុកស្ត្រីនៅខាងក្រៅផែនការអនាម័យ ធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាព ដោយសារតែតម្រូវការរបស់ពួកគេទំនងជាមិនត្រូវបានបំពេញទេ។ បុរសត្រូវតែគិតពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រី នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកអនាម័យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ ប្រសិនបើគេចង់កែលម្អសុខភាពមនុស្សគ្រប់គ្នា។

ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលចំពោះស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផែនការអនាម័យសហគមន៍តាមរបៀបមួយដែលនឹងមិនផ្តល់ការងារបន្ថែមដល់ពួកគេ ៖

 • រៀបចំការប្រជុំចំពេលដែលស្ត្រីអាចចូលរួមបាន។
 • ប្រាកដថាស្ត្រីត្រូវបានអញ្ជើញ និងគ្មានការគៀបសង្កត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិ។
 • ត្រូវមានការប្រជុំដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រី ប្រសិនបើការប្រជុំនោះងាយស្រួលដល់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិ។
 • ចែករំលែកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្ត។
alt== បើអ្នកបង្រៀនបុរសម្នាក់ នោះអ្នកបង្រៀនមនុស្សម្នាក់។ បើអ្នកបង្រៀនស្ត្រីម្នាក់ គឺអ្នកបង្រៀនជាតិទាំងមូល។ — សុភាសិតអ្រាហ្វិក


ជាធម្មតាស្ត្រីបង្រៀននិងថែទាំកុមារ។ នៅពេលដែលតម្រូវការរបស់ស្ត្រីមិនបានបំពេញ នោះតម្រូវការរបស់កុមារក៏មិនត្រូវបានបំពេញដែរ។ នៅពេលដែលស្ត្រីមិនត្រូវបានឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការអនាម័យក្នុងផ្ទះ និងក្នុងសហគមន៍ នោះសហគមន៍ទាំងមូលនឹងមានការពិបាក។

ការដកចេញនូវរបាំងដែលរារាំងស្ត្រីពីការប្រើប្រាស់បង្គន់

សកម្មភាពនេះជួយប្រជាជនឲ្យពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដែលអាចបង្ការស្ត្រីមិនឲ្យទទួលបាននូវបង្គន់ល្អនិងមានសុវត្ថិភាព។ គោលដៅគឺដើម្បីសម្រេចថា តើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះដែលជាការចាំបាច់ក្នុងការកែលម្អសុខភាពមនុស្សគ្រប់គ្នា។ បន្ទាប់ពីសកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើជាមួយស្ត្រីរួចហើយ សកម្មភាពមួយទៀតអាចត្រូវបានធ្វើជាមួយបុរសនិងស្ត្រី។

រយៈពេល ៖ ១ម៉ោង ទៅ ១ម៉ោងកន្លះ

សម្ភារៈ ៖ ផ្ទាំងក្រដាសធំ ប៊ិច បង់បិទ

 1. ១. សរសេរប្រយោគទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបង្គន់នៅលើក្រដាសផ្ទាំងធំ។ បន្ទាប់មកអានប្រយោគនីមួយៗទៅកាន់ក្រុម ហើយសួរស្ត្រីម្នាក់ៗឲ្យសម្រេចចិត្តថាតើគាត់យល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រម។ (សុំឲ្យគាត់លើកដៃឡើងបើយល់ព្រម ឬដាក់ដៃចុះបើមិនយល់ព្រម)។ រៀងរាល់ចម្លើយ "ព្រម" ត្រូវគូសសញ្ញាសម្គាល់ភ្ជាប់នឹងប្រយោគ។

  ខាងក្រោមនេះអាចជាប្រយោគផ្សេងៗអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ៖
 2. illustration of the below; 5 women sit and discuss by wall with a large piece of paper reading: "Too far from my house. Safer to go in the bush. No way to wash after. The toilet is dirty and I am the person who must clean it. I do not want to be seen entering or leaving the toilet. Pregnant women are not permitted to use toilets. During monthly bleeding we are not permitted to use the toilets. The toilets are not safe for children."
  ពេលមានរដូវ យើងត្រូវបានហាមឃាត់ មិនឲ្យប្រើបង្គន់ទេ
  បង្គន់មិនមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារ
 3. ២. រាប់សញ្ញាសម្គាល់នៅក្បែរប្រយោគនីមួយ។ ជ្រើសរើសយកបញ្ហាណាដែលកើតញឹកញាប់ជាងគេ និងចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាលើបញ្ហានោះ។ តើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃបញ្ហា? តើមានជំងឺអ្វីខ្លះដែលជាលទ្ធផលនៃបញ្ហាទាំងនេះ? តើគេអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពនេះ? តើអ្វីទៅដែលជារបាំងរារាំងការកែលម្អស្ថានភាពនេះ?
 4. ៣. បញ្ចប់ការពិភាក្សាក្នុងក្រុម ដោយសម្រេចយកសកម្មភាពខ្លះៗមកអនុវត្តទាំងលើបុរសនិងស្ត្រី ដើម្បីប្រាកដថាបានបំពេញតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នា។

ការធ្វើបង្គន់ឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ប្រើប្រាស់

A person holding onto a hand support made of sticks squats to defecate over a pot.

មានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីធ្វើបង្គន់ឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់កុមារ មនុស្សធំ និងមនុស្សពិការ ប្រើប្រាស់។ មនុស្សត្រូវការការសម្របខ្លួនខុសៗគ្នា អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដូច្នេះជាការល្អបំផុត គឺត្រូវដាក់បញ្ចូលជនពិការផងដែរនៅក្នុងផែនការ។ ត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលសមស្របតាមតម្រូវការមនុស្សគ្រប់ៗគ្នា។

A toilet chair.
អាចដាក់បន្ថែមរបារខាងមុខ ដែលអាចដោះបាន បើត្រូវការ

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានការលំបាកក្នុងការអង្គុយច្រហោង គួរធ្វើដៃទ្រយ៉ាងសាមញ្ញ ឬធ្វើកន្លែងអង្គុយខ្ពស់ឡើង។ ឬប្រសិន បង្គន់ធ្វើនៅលីដី នោះត្រូវចោះប្រហោងមួយនៅកន្លែងអង្គុយរបស់កៅអីឬជើងម៉ា់ រួចដាក់វាពីលើបង្គន់។

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានការលំបាកក្នុងការទប់ខ្លួន គួរធ្វើបង្អែកសម្រាប់ទ្រខ្នង ផ្នែកចំហៀង និងជើងរបស់គាត់ ព្រមទាំងដាក់ក្រវាត់អង្គុយឬរបារកាន់។

ចងខ្សែឬធ្វើរបងសម្រាប់ឲ្យជនពិការភ្នែកដើរពីផ្ទះទៅកាន់បង្គន់បាន។

ប្រសិននរណាម្នាក់មានការលំបាកក្នុងការដោះសម្លៀកបំពាក់ គួរកែសម្រួលសម្លៀកបំពាក់គាត់ ដោយធ្វើឲ្យវារលុង ឬយឺត។ គួររៀបចំកន្លែងស្ងួតនិងស្អាត សម្រាប់ដេកចុះនិងស្លៀកពាក់។

ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ពិបាកអង្គុយ អ្នកអាចធ្វើបង្កាន់ដៃអាចរំកិលបាន និងធ្វើកាំជណ្តើរ។

បង្គន់សម្របតាមកៅអីកង់ជនពិការ

illustration of the below:A woman in a wheelchair uses a toilet shelter.
បន្ទប់ធំល្មមអាចឲ្យកៅអីកង់ចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងបាន
កណ្តឹងឬវត្ថុបន្លឺសំឡេងណាមួយសម្រាប់រកជំនួយពេលចាំបាច់
បង្អែកខ្នងសម្រាប់ទប់ពេលអង្គុយ
បង្កាន់ដៃសម្រាប់ផ្លាស់ទីពីកៅអីកង់ទៅចានបង្គន់
ចានបង្គន់និងកៅអីមានកម្ពស់ស្មើគ្នា
ទ្វារទូលាយដែលអាចបើកធំ ងាយស្រួលក្នុងការចេញចូល
ដៃទ្វារមានខ្សែទាញ
ផ្លូវទៅកាន់បង្គន់ត្រូវបានលើកឡើង និងងាយស្រួលទៅនិងមកពីផ្ទះ
ត្រូវចងចាំថា មនុស្សពិការមានអារម្មណ៍ត្រូវការភាពឯកជនដូចអ្នកដទៃទៀតដែរ ហើយគាត់គួរតែទទួលបាននូវភាពឯកជនទាំងនោះទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់។
A curtain with a sign reading "In Use."