Hesperian Health Guides

ឈ្មោះក្រុម និងគម្រោងដែលបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ

វិគី ព័ត៌មាន សុខភាព > សកម្មភាពដើម្បីសុខភាពរបស់ស្ត្រី > ឈ្មោះក្រុម និងគម្រោងដែលបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ

មានក្រុមអង្គការតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចែករំលែករឿងរ៉ាវអំពីការងាររបស់ពួកគេជាមួយយើងខ្ញុំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីរឿងរ៉ាវដែលយើងបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងអង្គការទាំងនោះផងដែរ។

ជំពូក ៣ ៖ យេនឌ័រ និងសុខភាព

HAW group Page 328-1.png

ខ្សែអំបោះពណ៌ក្រហម រួបរួមស្ត្រីនៅប្រទេសគុយយ៉ាណា,
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

បុរសវ័យក្មេងប្រឆាំងនឹងគំនិតភាពជាបុរសខ្លាំងនៅប្រទេសអេក្វាដ័រ, ពី អង្គការ Cascos Rosa (មួកសុវត្ថិភាពពណ៌ស៊ីជម្ពូរ)

សិក្ខាសាលាយេនឌ័រសម្រាប់បុរស, HASIK (កៀរគរគំនិតផ្តួចផ្តើម និងចំណេះដឹងដែលពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង) ទីក្រុង Quezon City ប្រទេសហ្វីលីពីន (មិនមានគេហទំព័រ ឬអ៊ីម៉ែលទេ)

ក្មេងស្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសហ្ស៊ីមបាបវេ អង្គការ, ពី The Girl Child Network

សិទ្ធិស្ត្រីមេម៉ាយនៅប្រទេសកេនយ៉ា, សម្ព័ន្ធអង្គការ GROOTS (សម្ព័ន្ធអង្គការមូលដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការដើម្បីស្ត្រី),
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ការបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារនៅប្រទេសម៉ាឡាវី អង្គការ, Girls Empowerment Network (GENET),
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ជំពូក ៤ ៖ ចំណូលចិត្តផ្លូវភេទ និងសុខភាពផ្លូវភេទ

ការទទួលយកគំនិតថ្មីៗអំពីចំណូលចិត្តផ្លូវភេទនៅប្រទេសនេប៉ាល់ អង្គការ, ពី RHEST

ការបញ្ចប់អំពើរើសអើងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនៅប្រទេសគុយយ៉ាណា អង្គការ, SASOD (អង្គការសង្គមប្រឆាំងនឹងការរើសអើងភេទ),
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

អង្គការ Dear Auntie Stella នៅប្រទេសហ្ស៊ីមបាបវេ, ពី មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ(TARSC)

ការជួយដៃគូឲ្យទទួលបានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទប្រកបដោយសុខភាពល្អ នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា អង្គការ, ពីINCRESE (មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិផ្នែកផ្លូវភេទ)

ារពិភាក្សាជាក្រុមដើម្បីស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នាខាងផ្លូវភេទ នៅប្រទេសម៉ាឡាវី និងហ្សាំប៊ី អង្គការ, ពី Strategies for Hope, ចក្រភពអង់គ្លេស
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

្ត្រីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងការពិភាក្សាពីចំណូលចិត្តផ្លូវភេទនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន អង្គការ,
លេខទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់យុវវ័យ :០៨០០-៤៤៤៨៨

វិធីសាស្ត្រថ្មបោះជំហាន (Stepping Stones method), ពី Strategies for Hope

ជំពូក ៥ ៖ ការបង្ការជំងឺកាមរោគ

ារពិនិត្យសុខុមាលភាពសម្រាប់ធ្វើតេស្តជំងឺកាមរោគនៅប្រទេសប៉ាពួ ញូវហ្គីនេ អង្គការ, ពី Marie Stopes International

សាលល្ខោនស្បែកនៅទីក្រុង Lucknow ប្រទេសឥណ្ឌា, ពី Breakthrough’s Rights Advocates

បុរស និងការបង្ការជំងឺអេដស៍នៅប្រទេសតង់ហ្សានី គម្រោង, ពី The CHAMPION Project, នៃអង្គការ Engender Health

បុរសជាដៃគូ (MAP), ពី អង្គការ Engender Health ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

គម្រោងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បងប្អូនស្រីដើម្បីជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង, ពី University of the Witwatersrand, Johannesburg

សារព័ត៌មាន Straight Talk និងសុខភាពផ្លូវភេទនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា អង្គការ, ពី Straight Talk
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

កម្មវិធីតាមសាលាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវភេទនៅប្រទេសកូឡុំប៊ី អង្គការ, ពី PROFAMILIA

ជំពូក ៦ ៖ ការបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្នែកយេនឌ័រ

មេរៀនពីអង្គការ, ពី www.paulkivel.com

ការគិតបែបវិភាគជួយក្មេងប្រុសឲ្យចោទសួរពីភាពអយុត្តិធម៌ផ្នែកយេនឌ័រ នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា, អង្គការ.
មិនមានសកម្មភាពទៀតទេ ប៉ុន្តែអាចទាញយកសៀវភៅពីគេហទំព័រ : [http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/qcq/qcq14.pdf Conscientizing Male Adolescents (CMA)

HAW group Page 329-1.png

យុទ្ធនាការបូរពណ៌ស, ប្រទេសកាណាដា: [១], ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង: White Ribbon South Africa, ប្រទេសឥណ្ឌា: EKTA

អង្គការ Breakthrough India, ពី Breakthrough TV

អង្គការ Puntos de Encuentro នៅប្រទេសនីការ៉ាគ័រ, ពី SextoSentido TV

អង្គការ Raising Voices ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា, Raising Voices

សាល Ambush Theatre នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង្គការ, ពី Sonke Gender Justice Network, About Ambush Theatre

វីដេអូ “Through Our Eyes” អំពីហិង្សា និងរំលោភ នៅប្រទេសលីបេរីយ៉ា, ពីAfrica - Community Radio

កម្មកររួបរួមដើម្បីដងផ្លូវមានសុវត្ថិភាព នៅប្រទេសស្រីលង្កា (KFTZWU)
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ស្ត្រីប្តូរភេទទប់ស្កាត់ហិង្សា នៅប្រទេសកូឡុំប៊ី មូលនិធិ, ពី Santamaría Fundación

កម្មវិធីសាលាបញ្ឈប់វដ្តនៃហិង្សា នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី ប្រទេសកេនយ៉ា អង្គការ, ពី Rehma Ta Allah Community Development Group

ប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យ នៅប្រទេសឥណ្ឌា អង្គការ, ពី Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA)

ជំពូក ៧ ៖ ការការពារសុខភាពស្ត្រី ដោយប្រើប្រាស់សេវាផែនការគ្រួសារ

ក្រុមស្ត្រីផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់បុរស នៅប្រទេសនេប៉ាល់ សមាគមកាកបាទក្រហមនេប៉ាល់ (NRCS), ពី Nepal Red Cross Society (NRCS)

ផែនការគ្រួសារ និងវប្បធម៌ និងប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិច នៅប្រទេសអេក្វាឌ័រ អង្គការ, Jambi Huasi(ផ្ទះសុខភាព) នៃអង្គការ GlobeMed នៅសាកលវិទ្យាល័យ
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

្វើការងារជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីគាំទ្រផែនការគ្រួសារនៅប្រទេសហ្គាណា ទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិច, កម្មវិធីផែនការ និងសេវាសុខភាពតាមសហគមន៍
អ៊ីម៉ែល: Fred Binka: [email protected], James Phillips: [email protected]

ជំពូក ៨ ៖ ផ្ទៃពោះប្រកបដោយសុខភាព និងការសម្រាលកូនដោយសុវត្ថិភាព

បុរសរៀនអំពីការសម្រាលកូន និងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន កម្មវិធីជំនាញ, ពី សង្គ្រោះជីវិតពេលសម្រាលកូន (BLiSS)

ជំពូក ៩ ៖ ការបង្ការមរណភាពដោយសារការរំលូតគ្មានសុវត្ថិភាព

មរណភាពមាតា និងការតស៊ូដើម្បីសេវារំលូតដោយសុវត្ថិភាព នៅប្រទេសនេប៉ាល់ អង្គការ, ពី Rural Health Education Services Trust (RHEST)

ការជួយស្ត្រីដែលត្រូវការសេវារំលូត នៅប្រទេសមិកស៊ិក មូលនិធិ, ពី MARIA ដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គម,
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

ជំពូក ១០ ៖ ការបង្កើតចលនាសុខភាពស្ត្រី

ស្ត្រីកៀរគរដើម្បីសម្រេចបាននូវតម្រូវការសុខភាពរបស់ពួកគេ នៅប្រទេសឥណ្ឌា សមាគមស្ត្រីប្រកបរបរ, ពី ផ្ទាល់ខ្លួន (SEWA)
អ៊ីម៉ែល: [email protected]

បុរសជនជាតិឃឺតដើម្បីសមភាព, ពី Kurd Men For Equality

បណ្តាញព័ត៌មានសង្គមដើម្បីបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រី នៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប អង្គកា, ពី HarrassMap

សកម្មជនពិការភាពរចនាទីក្រុងមួយដែលអាចឲ្យជនពិការធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួល, ពី អង្គការសង្គមសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរ

វេទិកាសុខភាពប្រជាជន (People’s Health Tribunals) លើកកម្ពស់សេវាសុខភាព, ពី នៅប្រទេសឥណ្ឌា អង្គការ Jan Swasthya Abhiyan(JSA)

ឧបសម្ព័ន្ធ ក ៖ ការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់*ច្បាប់អន្តរជាតិ (Annex A)

ការការពារសិទ្ធិស្ត្រី និងកុមារ នៅប្រទេសនេប៉ាល់, ពី វេទិកាដើម្បីស្ត្រី ច្បាប់ និងការអភិវឌ្ឍ (FWLD)